Site logo

Vi ser etter en person med god formidlingsevne, naturfaglig bakgrunn og et stort smil.

Hva vi ser etter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen naturveiledning, naturfag og/eller andre relevante fag
 • Praktisk pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Erfaring med naturveiledning, formidling og/eller undervisning er ønskelig

Egenskaper

 • Kreativ formidler
 • Stor formidlingsglede
 • Hjerte og interessert for natur

Legg ved både søknadsbrev og CV når du søker på stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Naturveiledning om villrein for elever på mellomtrinnet
 • Opp- og nedrigging av utstyr
 • Transport av utstyr mellom undervisningssteder

Naturveilederen vil være med en erfaren naturveileder i gjennomføringen av Norsk villreinsenter sitt Nordfjellaprosjekt. I prosjektet drar naturveilederne til alle kommunene rundt Nordfjella (Hol, Ål, Hemsedal, Lærdal og Aurland) og tilbyr en dag med naturveiledning til alle 6. klassene. Temaet for naturveiledningen er villrein og elevene deltar i mange aktiviteter der de blant annet lærer om villreinens biologi, historie og utfordringer. Prosjektet ble opprettet som en følge av saneringen av villreinen i Nordfjella sone 1 på grunn av CWD.

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning fra naturveileder
 • Travle og innholdsrike dager
 • En arbeidsplass ute i storslåtte omgivelser

Arbeidsperioden er 21. august til 6. september med helg og mandag fri. Stillingen er timebasert, og det er timelønn etter avtale. Det vil være en del reising i arbeidsperioden. Losji på reise dekkes av arbeidsgiver. Diettgodtgjørelse etter statens satser.

Intervjuer vil holdes fysisk eller digitalt i uke 31 og 32.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password