Kongshaugen midlertidige mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA), i Hol kommune, har ledig stilling som mottaksleder for umiddelbar tiltredelse. Det søkes etter en voksen, erfaren og godt utdannet person som leder for en kompetent og velutdannet stab, samt en som vil være særlig engasjert og motivert til å videreføre og videreutvikle vårt arbeid med omsorg og ivaretakelse av en utsatt og sårbar målgruppe.

  • Arbeidsoppgaver : Arbeidet består av overordnet ledelse av mottakets ansatte, samt at oppgaver nedfelt i UDIs kravspesifikasjoner, i Forskrift om omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere, og andre nasjonale og kommunale krav og retningslinjer, håndteres og følges opp både i det daglige og på lenger sikt. I tillegg gir mottakets omsorgsplan føringer om hvordan arbeidet med utsatte barn og unge skal utføres og ivaretas mht. kontakt med og bistand til beboere, oppfølging av helse/personlige forhold, kontakt og samarbeid med beboernes representanter, med skole og andre, samt at det skal tilrettelegges for deltakelse i aktiviteter i og utenfor mottaket. Ellers tett samarbeid med driftsoperatør og våre øvrige mottaksledere.
  • Særskilte krav : Søkere må ha høyere utdanning samt erfaring fra arbeid som leder. Søkere må kunne kommunisere flytende på norsk både skriftlig og muntlig, samt ha god beherskelse av engelsk. Gjerne annen språkkunnskap. Førerkort. Plettfri vandel.
  • Andre forhold: Fordel med erfaring fra arbeid i asylmottak eller lignende. Relevante referanser må oppgis. Arbeidstid: Dagtid. Leder må påregne noe arbeid ut over ordinær arbeidstid. Tiltredelse: Umiddelbart. I utgangspunktet 6 måneders engasjement. Engasjementet kan forlenges hvis UDI utvider avtalen for Kongshaugen EMA. Gode lønns- og arbeidsforhold. Tilbud om fagutvikling/kurs. Godt og utviklende internasjonalt arbeidsmiljø. Månedlig ekstern veiledning.
Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord