Site logo

Til miljøterapitjenesten søker vi faste og midlertidige ansatte til både heltids- og deltidsstillinger.

Miljøterapitjenesten yter tjenester til personer som har fått tildelt sine tjenester etter gjeldende lovverk. De fleste har langvarige behov for tjenester på grunn av utfordringer og/ eller funksjonsnedsettelse, som følge av psykiske helse, psykisk utviklingshemming eller autisme. To tredjedeler av tjenestemottakerne har behov for tjenester innen psykisk helsearbeid. 

Hovedoppgaver:

 • Psykisk helsearbeid
 • Målrettet miljøarbeid
 • Samarbeid med tjenestemottakere (evt deres verge) og deres pårørende
 • Ivareta og bidra til økt brukermedvirkning
 • Støttesamtaler
 • Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til bedrings- og mestringsprosesser, vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger og ønsker
 • Bistå tjenestemottaker i daglige oppgaver, og delta i aktiviteter
 • Holde deg oppdatert faglig med lovverk, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innenfor fagområdet, samt sette seg inn i HMS-prosedyrer og generelle retningslinjer
 • Kontinuerlig kartleggingsarbeid
 • Oppretting og oppdatering av tiltaksplaner
 • Kontinuerlig rapportering av tjenesteytingen
 • Bidra til at avdelingen driftes faglig forsvarlig

Vi søker etter personer som:

 • Har høyskoleutdanning, fortrinnsvis innen helse. Personer med annen relevant utdanning eller erfaring kan søke.
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid, og bidrar til god samhandling
 • Er god på å bygge relasjoner til brukerne, pårørende og kollegaer
 • Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • Er engasjert og positiv
 • Er løsningsorientert
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Har førerkort kl. B
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsetting

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Et sporty og aktivt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Ulykkesforsikring, dekker også fritid

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin mob 959 80 035 eller e-post jane.suzanne.daykin@hol.kommune.no

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password