Site logo

Gol kommune har startet et prosjekt som heter «Saman om trygg oppvekst i Gol». I den forbindelse jobbes det med det forebyggende arbeidet i kommunen. Noen barn, unge og familier opplever utfordrende livsutfordringer i en periode og kan trenge ekstra bistand i enkelte situasjoner eller perioder i livet. Gol kommune søker derfor etter miljøarbeidere som ønsker å være en ressurs for barn, unge og familier.

Timebasert oppdrag med miljørettede tiltak for barn og unge. Oppdragene kan variere i art og lengde. En del barn og unge trenger bistand i hverdagen, både morgen og kveld. Gol kommune søker etter miljøarbeider som kan bistå med oppgaver med barn og unge. Omfang og lengde vil variere etter det spesifikke oppdraget, men er timebasert. Alderen er barn og unge fra 0 til 18 år.

Kvalifikasjoner:
• Helse og sosialfaglig bakgrunn
• Relevant arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse
• Mestre norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
• God relasjonskompetanse
• Kjennskap til de ulike tjenester knyttet til barn og unge i kommunen og regionen.
• Liker å jobbe med barn og unge
• God til å bygge relasjoner
• Møter barn og unge med trygghet, varm og tydelighet
• Kreativ, løsningsorientert og fleksibel
• Høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• Faglig veiledning
• Opplæring i dokumentasjonssystem
• Tett faglig oppfølging i hvert enkelt tiltak
• Lønn etter avtale og gjeldende satser
• Tilhørighet til et god fagmiljø
• Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Annet:
• Gyldig politiattest må fremvises
• Godkjente kopier av attester og vitnemål må tas med til eventuelt intervju, det blir regnet ansiennitet ut i fra innleverte attester
• I skjemaet er det mugleg å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du øsnker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette, men det skal gode grunner til for at dette blir tatt til følge. Vi gjør oppmerkosm på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentleggjort, jamfør offentleglova §25. Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Søkere kalles fortløpende inn til intervju

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password