Site logo

Helsehuset i samarbeid med kulturetaten kan nå tilby en 60 % prosjektstilling t.o.m 31.12 2024 med mulighet for forlengelse.

Vil du være med å forme morgendagens rusforebyggende tjenester? Har du mot og trøkk nok til å følge opp der ungdommen er? Liker du å være i aktivitet? Er du glad i mennesker, kreativ og tar utfordringer på strak arm? Har du fokus på ressurser i stedet for begrensninger? Da er du den vi trenger!

Helsehuset har opprettet en prosjektstilling i samarbeid med kulturetaten som den ansatte kan være med å forme. Stillingen vil være organisert i Helsehuset, men ha tett tverrfaglig samarbeid med andre instanser.

Helsehuset er organisert i Helse- og omsorgsetaten i Hemsedal kommune og utgjør en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Helsehuset tilbyr et helhetlig helsetjenestetilbud til innbyggeren i Hemsedal kommune. Helsehuset jobber med helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandling, oppfølging og miljøarbeid. Dette arbeidet foregår på universelt-, gruppe- og individnivå.  For mer informasjon om Helsehuset se Helsehuset – Hemsedal kommune

 

Arbeidsoppgaver

Helsehuset er i stadig utvikling og arbeider med flere forebyggende og helsefremmende tiltak. Helsehuset arbeider med å etablere et rusforebyggende team som når målgruppen på ulike arenaer. Den ansatte bidrar inn i det rusforebyggende arbeidet i lokalsamfunnet.

Målsetningen er å iverksette tiltak og aktiviteter for å forebygge skadelig bruk av rusmidler.

Arbeidet vil i stor grad bestå av oppsøkende virksomhet i lokalsamfunnet på arenaer der ungdommen oppholder seg. Det kan være i form av undervisning og veiledning om rus, holdningsendrende arbeid, fange opp utsatte og hjelpe og motivere inn i meningsfulle aktiviteter.

Den ansatte skal bidra inn i allerede etablerte aktivitetstiltak i regi av frivilligheten, BUA og ungdomsklubben, og utforme nye aktivitetstiltak i tråd med behov. I stillingen må det påberegnes noe ettermiddag- og kveldsarbeid da ungdomsklubben er åpen på fredagskvelder, i tillegg til eventuelle ny oppstartede tilbud på kveldstid.

 

Vi ønsker deg som er:

 • Interessert i å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Åpen, fleksibel og samarbeidsvillig
 • God på å bygge relasjoner
 • Faglig engasjert
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kreativ og løsningsorientert  
 • Utadvendt, sosial og motiverende

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning (helsefag, pedagogikk eller sosialfag)
 • Relevant erfaring med målrettet arbeid med rus og ungdom
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Personlig egnethet og relasjonskompetanse vektlegges i stor grad
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må fremvises før eventuelt tiltredelse 

 

Vi tilbyr: 

 • Et spennende tverrfaglig fagmiljø som stadig er i utvikling 
 • Faglig veiledning i gruppe/individuelt 
 • Lønn etter gjeldende tariff 

 

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

 

Kontaktpersoner
Christin Wangen Sjølie, Leder i Helsehuset, mobil:98862872 , christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password