Site logo

Vi søker etter miljøarbeider/fagarbeider i 100% stilling i perioden snarest til 31.07.24.

Skolen er ny, og stod ferdig i august 2023. Den har ca. 300 elever fra 1.- 10. klasse, og ligger fint til i sentrum med mye natur rundt.

Hemsedal skole har et godt utviklet tverrfaglig samarbeid. Vi jobber med Kompetanseløftet spesialundervisning og inkluderende praksis, og skal bli en dysleksivennlig skole. Vi bruker RSTV sine modeller til å gi personalet opplæring i traumebasert omsorg. Hemsedal skole er en MOT-skole. 1.-7. trinn følger Trivselslederprogrammet. Alle elevene har læringsbrett/PC.

Arbeidsområde/ansvar

 • Det må påregnes jobb både på skole og SFO.
 • Stillingen er knyttet opp mot omsorg og trygging rundt enkeltelev(er), og i elevgrupper/klasse.

Krav til kompetanse
Vi søker etter deg som er miljøarbeider/fagarbeider eller har annen relevant fagutdanning.
Erfaring med å arbeide med barn og unge i skolen vil også være relevant kompetanse. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Vi ser etter deg som:

 • har evne til å inspirere og vise omsorg
 • er tydelig voksen med autoritative egenskaper som ser etter ressursen i barnet
 • vil være med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • har engasjement for elever med spesielle behov
 • har evne til å skape gode relasjoner til barn, foreldre og kolleger
 • er nysgjerrig, skapende, tar ansvar

Vi kan tilby:

 • fokus på utvikling av faglig kvalitet og godt miljø
 • et aktivt friluftsliv og nærhet til natur
 • god oppfølging og rettledning av nye ansatte
 • kompetanseheving
 • godt arbeidsmiljø og etablert delingskultur
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

 

Krav til dokumentasjon
Ved ansettelse er det krav om politiattest og egenmelding om Tuberkulose jf. Opplæringsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsettelse av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.  

Kontaktpersoner
Ellen Wang Fredriksen, Rektor, 93090077, Ellen.Wang.Fredriksen@hemsedal.kommune.no
Cristina Moran Kjølstad, Avdelingsleder, 97062828, cristina.moran.kjolstad@hemsedal.kommune.no

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden.
Referanser vil bli innhentet. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password