Ål kommune KAV - kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning

Medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp

  • Heltid
Ål
des 20, 2021

Ål kommune er vertskap for felles kontor for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå på Torpomoen.

Kontoret skal mellom anna følgje opp vassdirektivet, handsame utsleppssøknadar og føre tilsyn med private avløpsanlegg

 

100% fast stilling som medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp

 

Vi ønsker at du:

  • har relevant utdanning, praksis eller erfaring (ingeniør, byggfag, røyrleggjar, graveentreprenør med ADK-sertifikat)
  • har erfaring frå avløpssaker og kommunal sakshandsaming
  • har gode datakunnskapar
  • vilje og evne til å lære nytt
  • er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk
  • likar og har evne til å koma i kontakt med andre

 

Søkjarar må ha førarkort for bil.

 

Vi tilbyr:

Varierte, spennande  og meiningsfylte arbeidsoppgåver

Mykje arbeid ute i felt i sumarhalvåret

Løn etter avtale og gunstig pensjonsordning.

 

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte 

kommunalsjef Reidun Aaker tlf. 99287854 eller  kontorleiar Glen Arvid Valstad tlf 47825348.

 

Elektronisk søknad  med CV via Ål kommune si heimeside www.aal.kommune.no  under ledige stillingar.

 

Søknadsfrist: 20. desember

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-20T00:00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål kommune KAV - kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små. I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg. Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet. Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell. Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.

Om søknaden

Publisert:
17.11.2021
Sist endret:
04.12.2021