Site logo

Vi har ledige stillingar som ringavløysarar og avløysar i 100% stilling. Vi treng og avløysarar på timebasis, både helgar og vekedagar.

Arbeidet er allsidig og inneber arbeid på mjølke- og sauebruk, samt førefallande arbeid som gjerding, skogsarbeid, onnearbeid mm.

Arbeidsstad er i våre områder i:

Øvre hallingdal og Nore- og Uvdal

Du må vere interessert i landbruk, og helst ha erfaring som avløysar/gardbrukar. Relevant utdanning er og av interesse og kan vege opp for evt. mangel på praksis.

Du må vere ansvarsbevisst, ha interesse for dyr og dyrevelferd, vere fleksibel og kommunisere godt. Jobbe sjølvstendig, ha positiv innstilling og vilje til samarbeid.

Må være fleksibel m.h.t arbeidstid, og ein del helgejobbing må påreknast.

Forutset at du har sertifikat klasse B og T, og disponerer eigen bil, evt. vår firmabil, og kan køyre traktor.

Må kunne beherska skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Løn etter avtale/tariff.

Tiltredelse snarast.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password