Site logo

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det.  Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor).

 

Midlertidig undervisningsstilling ved Nesbyen ungdomsskole fram til 31.07.2024

I Nesbyen kommune har vi som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.

Tiltredelse snarest.

Kvalifikasjoner:

 • Lærerutdanning med godkjent kompetanse for å undervise i ungdomsskolen.
 • Undervisningskompetanse i norsk, KRLE, samfunnsfag og matematikk. Andre fag kan også være aktuelle.
 • Spesialpedagogisk kompetanse er en fordel.
 • God IKT-kompetanse er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse.

Egenskaper:

 • Evne til å opparbeide gode relasjoner med elevene.
 • Fleksibel.
 • Evner å stå i en skiftende arbeidshverdag med periodevist høyt arbeidstempo.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Selvstendighet og initiativ. 

Vi tilbyr:

 • Undervisning i inntil 70% stilling.
 • Høy faglig kvalitet i et inkluderende fellesskap.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Søknadsfrist: 05.10.2023

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse rektor Odrun Brusletten, tlf. 412 95 667 eller e-post: odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no

Søknad sendes:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknad. Via hjemmesiden finner du dette under fanen Snarveier og Ledige stillinger, velger knapp oppe til høyre på aktuell stilling og velger Søk her.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password