Site logo

Vi er nå på utkikk etter en ergoterapeut i 100% fast stilling. Vi leter etter deg som er <<framme i skoa>> faglig, og som vil bidra til at fysio- og ergoterapiavdelingen utvikler seg.

Ergoterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Tilbud om ergoterapi gis som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Tjenesten kan gis på Flå fysio- og ergoterapi, på institusjon, i barnehage og skole, på brukers arbeidsplass, eller i brukers hjem.

Kontaktinstans for syn og hørsel er lagt til ergoterapeut og inngår som en del av det helhetlige tjenestetilbudet. Stillingen er organisert innenfor enhet helse og omsorg, og det er 2,0 årsverk fysioterapeut og 1,0 årsverk ergoterapeut. Fysio- og ergoterapiavdelingen er lokalisert på Flåheimen sammen med institusjon og hjemmebaserte tjenester.

Stillingens oppgaver:

 • Yte ergoterapi med fokus på mestring, forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltagelse og inkludering.
 • Boligtilpasning i hjemmet
 • Ukentlig gruppetimer i samarbeid med fysioterapeutene
 • Ukentlige møter med fysioterapeutene hvor en har en gjennomgang av henvisninger
 • Veilede brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Velferdsteknologi barn/unge
 • Søknad og formidling av hjelpemidler, samt opplæring. Ansvar for kommunalt lager sammen med vaktmester
 • Bidra til å sikre gode overganger mellom sykehus, korttidsavdeling og hjemmet, samt mellom barnehage, skole og arbeid.
 • Delta i tverrfaglig rehabiliterings- og habiliteringsarbeid, forebyggende arbeid og utarbeidelse av individuell plan.
 • Bidra til kvalitets- og utviklingsarbeid for barn og unge, hjemmeboende og på institusjon
 • Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner.

Kvalifikasjoner:

Ergoterapeut med norsk autorisasjon

 • God norsk fremstillingsevne – skriftlig og muntlig
 • God digital forståelse og erfaring i å benytte seg av digitale hjelpemidler/systemer
 • Førerkort klasse B

Personlig egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å bygge trygge relasjoner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Interesse og evne til å tilegne deg ny oppdatert kunnskap på fagfelt som f.eks velferdsteknologi
 • Løsningsorientert, effektiv og strukturert
 • Faglig engasjert og nytenkende
 • Evne og vilje til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egenhet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig utviklende og spennende arbeidsmiljø
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • KLP

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Kari S. Kvarve: telefon 414 10 773

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Postmottak@flaa.kommune.noeller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Merk <<søknad ergoterapeut>>

Søknadsfrist: 04.08.2024

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password