Site logo

Klar for å starte på ditt livs fjelleventyr?

Spennende stilling i Langedrags lederteam!
Langedrag Naturpark søker ny Virksomhetsleder som vil være med på å videreutvikle Langedrag!

Langedrag er en fjellgård, leirskole og naturpark. Langedrag er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena der vi tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur. Opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv.

Som Virksomhetsleder vil du være en del av lederteamet og ha følgende ansvarsområder:

Leder for kontorfunksjonene

Kvalitetssikre svartjeneste tlf/mail/sosiale media, IT og booking
Personalansvar for kontorets ansatte (antall)

Bedriftsøkonomi

Økonomisk planlegging, budsjettering, fakturering, likviditet, ettersyn og kontroll
Regnskap, betale fakturaer, kontakt med regnskapsfirma og revisor
Rapportering til daglig leder og styret
IT : oppfølging av drifts- og vedlikeholdsavtaler samt implementering av nye system dersom det blir aktuelt
Foreslå/anbefale og evnt delta i justeringer eller annet av dagens rutiner/system
Bistå i utforming av avdelings vise budsjett og oppfølging av disse
Kvalitetssikre anbudsutforming overfor leirskole markedet
Innkjøpsavtaler varer og tjenester

Human Resources (HR)

Lønn, arb.giveravgift, pensjon, A-melding, mm
NAV, sykemeldinger, mm
Ansettelser, kontrakter, lønnsavtaler, tariffer og regelverk
Bistå i utforming/utvikling av ansvar pr avdeling/roller/oppgaver

Du må også være forberedt på å bistå ved behov innen følgende oppgaver:

Følge opp regulatoriske krav og overordnet regelverk ifm. Langedrags’ drift (eksempelvis Mattilsynet), oftest i et samarbeid med daglig leder
HMS, sikre at regler og rutiner etterfølges. Medansvarlig i oppfølging av Langedrag som Miljøfyrtårn, mm
Juridiske spørsmål/avklaringer
Søknader til offentlige etater og øvrige
I samarbeid med daglig leder delta i utforming av og evnt bistå i forhandlinger/kommunikasjon med samarbeidspartnere og andre som: kommune, leirskoleforening m fl. Hovedfunksjonen her vil være å kvalitetssikre avtaler, spesielt hva gjelder økonomiske beregninger
I samarbeid med daglig leder og øvrige avdelingsledere planlegge innhold/aktivitet i årshjulet. I samarbeid med daglig leder påse at gjennomføring av tiltak/oppgaver følger dette planverktøyet
Delta i videreutvikling av bedriften, herunder strategi, prosjekt- og utviklingsarbeid på de områder denne stillingen omfatter, samt delta i budsjettering av nye tiltak i samarbeid med daglig leder og avdelingsledere, samt med styret
Assistere daglig leder ved behov

Vi ønsker en person med:

Personalerfaring
Erfaring med virksomhetsstyring, økonomistyring og ressursstyring
Relevant yrkeserfaring og utdannelse
God erfaring med bedriftsøkonomi
Gode datakunnskaper

Ønskelige personlige egenskaper

Fleksibilitet
Selvdreven
God gjennomføringsevne
Løsningsorientert
Evner å ha mange baller i luften
God samarbeidsevne

I denne stillingen vil du være «nøkkelperson» i å kvalitetssikre og levere Langedrags produkt, bistå til kontinuerlig videreutvikling og ivareta Langedrags interne miljø.

Vi søker medarbeidere som forstår og søker verdiene som Langedrag er tuftet på.

«Naturen vår beste læremester» «Lytt til naturens stemme…. «

Langedrags allsidige drift vil gi deg et mangfold av opplevelser, utfordringer og muligheter faglig og i relasjon til dine medarbeidere, samarbeidspartnere og gjester. Dedikerte og engasjerte medarbeidere vil bli en del av ditt team. Vår helt spesielt vakre beliggenhet 1000 moh vil invitere til stillhet og ro og med ubegrensede muligheter for friluftsliv hele året. Hva med å ta lunsjpausen ute på tunet med geitene? Eller en times-pause for å bli med inn på ulvegårdsbesøk? Slike unike møter med dyr, natur og mennesker er det Langedrag ønsker å være en arena for, og som gjør en arbeidshverdag på Langedrag unik fra andre jobber. I tillegg til dyrene på gården er det fantastiske muligheter for friluftsliv. Ta på skiene og gå en skitur rett ut fra gården før jobb, gå en tur i vakkert høyfjellsterreng med et forfriskende bad i et fjellvann rett etter jobb, prøv deg på isfiske i den kjente Tunhovd-fjorden eller en hundekjøringstur som gir den gode følelsen av samliv med dyr og natur.

Om arbeidsgiveren

1000 moh ligger Langedrag Fjellgård Leirskole og Naturpark som et Soria Moria i tømmer og grovt trevirke med det vakreste utsyn over Tunhovdfjorden mot Hallingsskarvet, Hardangerjøkulen, Hemsedalsfjell m.fl.

Langedrag er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena som tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur.

Fjellgården har et mangfold av husdyr og ville dyrearter fordelt på 20 arter, ca 3-400 individer. Gårdsdrift med 50 melkegeiter, ysteri, kjøttproduksjon, fjordhestavl og rideskole.

Gården har 125 senger for overnatting, storkjøkken og bakeri med fullpensjon for overnattingsgjester og kafedrift. Ca 33 uker i året har vi leirskoledrift med 70 -110 elever pr uke, mens i weekender og alle skolens ferier har vi overnattingsgjester. Totalt ca 50-60000 besøkende pr år bys et mangfold av aktiviteter.

Vi har på årsbasis 24 fast ansatte i hel og deltid samt i juli kan det være 55 på jobb på samme dag, dette utgjør ca 30 årsverk.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Daglig leder Marie Thorson Østby Natten på tlf 415 55 379

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til marie@langedrag.no

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til marie@langedrag.no

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password