Site logo

Gol skule er ein 1-10-skule med 490 elevar og ca 90 tilsette

Gol skule har leding inntil 2 faste stillingar innanfor realfaga på 8.-10 trinn.

Kvalifikasjonar:
• Godkjent utdanning etter kapittel 14 i forskrift til Opplæringsloven.

Arbeidsoppgåver:
• Faglærar innanfor matematikk og naturfag og valfag knytt opp mot realfaga.
• Dersom søkjaren ønskjer det kan det vere aktuelt med kontaktlæraransvar.

Vi tilbyr:
• Eit moderne skulebygg tilpassa dagens undervisning
• Eit spennande og triveleg arbeidsmiljø
• Ein organisasjon i utvikling
• Varierte arbeidsoppgåver

For stillinga gjeld:
• Lønn etter utdanning og ansiennitet

Vi ynskjer at:
• Du er ein person med engasjement og interesse for barn og ungdom si utvikling.
• Du har evne til å inspirere og vise omsorg og er ein tydeleg vaksen med autoritative eigenskapar.
• Du har evne til å skape gode relasjonar til barn, foreldre og kollegaer
• Du er aktiv og fleksibel i samarbeidet med andre og vil vere med å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljø
• Du er positiv og har godt humør

Anna:
• Gyldig politiattest må leggas fram
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal blir offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password