Site logo

Det er større behov for medarbeidarar innanfor innføringstilbod for barn og unge frå Ukraina, ved at det i no tillegg til eksisterande mottak ved Skarslia blir etablert akuttmottak på Torpo. Ål kommune gjev tilbod om skule for barn i aldersgruppa 6-16 år. Vi treng medarbeidarar både ved Nedre-Ål skule, Ål ungdomsskule og Torpo skule.
Ål kommune treng lærarar, fagarbeidarar og assistentar i mellombelse stillingar til dette føremålet.
Dette er ei fellesutlysing, der vi ber om at du i søknaden skriv kvar du ønskjer å jobbe. Søknadane blir behandla fortløpande, og intervju og tilsetting skjer dermed også fortløpande.

Arbeidsoppgåver:

• lærarane vil ha ansvar for undervisning og tilrettelegging på 1.-10. trinn
• fagarbeidarar og assistentar vil ha oppgåver i oppfølging og tilrettelegging i skule

Ønskelege kvalifikasjonar:

• fagarbeidar innanfor barn- og ungdomsarbeid
• assistent med erfaring innanfor barn- eller ungdomsarbeid, eller tilsvarande erfaringsbakgrunn
• lærar med allmennlærarutdanning, GLU 1.-7 eller 5.-10
• tospråkleg lærar med godkjent utdanning
• det er ein fordel om du meistrar norsk, ukrainsk, russisk eller polsk. Det er ein fordel om du også kan engelsk

Personlege eigenskapar:
Vi ser etter deg som held hovudet kaldt og hjarta varmt, samt er god på:

• relasjonar
• samarbeid
• inkludering
• gruppe- og klasseleiing

Søknad og politiattest

  • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
  • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månader
  • intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden
  • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlist

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password