Site logo

Vi har ledig 70% midlertidig stilling som kursansvarlig fra 15.05.24 til 01.04.25

Er du fleksibel og liker utfordringer?
Vil du være med på å bidra inn i utviklingen av helsetjenestetilbudet i Hemsedal kommune?  

Team helsefremmende og forebyggende tjenester er organisert under avdeling helse og forebygging i Hemsedal kommune. Team helsefremmende og forebyggende tjenester tilbyr lavterskeltilbud til befolkningen i Hemsedal med fokus på forebygging, helsefremming og folkehelse. Teamet består av frivilligsentral, BUA og folkehelsekoordinator. Målet med tiltakene teamet utfører er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og bidra til deltagelse og mestring.

Arbeidsoppgaver 

 • Kartlegge behov for gruppetilbud innen friskliv, psykisk helse og folkehelse
 • Planlegge og gjennomføre kurs, treningsgrupper og gruppetilbud for ulike målgrupper, eksempelvis knyttet til temaene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, psykisk helse og søvn
 • Kartleggingssamtaler med deltakere i forkant av kurs
 • Delta i utviklingen av det faglige tjenestetilbudet  
 • Tverrfaglig samarbeid  
 • Det må påberegnes inntil en dag kveldsarbeid per uke
 • Det må påberegnes å bidra inn i aktiviteter i Frivilligsentralen i perioder med mindre kurs, for eksempel om sommeren

Krav til kompetanse 

 • 3-årig helsefaglig utdanning på høgskole-universitetsnivå
 • Kunnskap om og erfaring med livsstilssykdommer og/eller psykisk sykdom
 • Kunnskap om nasjonale anbefalinger innen helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse
 • Erfaring med gruppeledelse
 • Erfaring med kursformidling og/eller spesifikk kurskompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Kunne kommunisere på engelsk
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om, og erfaring med brukermedvirkning er ønskelig

Personlige egenskaper 

 • Evne til samarbeid og fleksibilitet er viktige egenskaper i denne jobben
 • God systemforståelse og engasjement for faget  
 • Stillingen krever struktur, selvstendighet og løsningsorientert fokus
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evnen til å bygge relasjoner
 • Trygg i egen yrkesrolle 

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Vi kan tilby: 

 • et spennende fagmiljø som stadig er i utvikling 
 • et tverrfaglig miljø 
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

Krav til helse- og vandelsdokumentasjon
Ved enkelte stillinger innen Helse og omsorg er det krav om politiattest og egenerklæring om Tuberkulose og MRSA jf. Helse- og omsorgstjenesteloven. Du kan også bli pålagt å ta tuberkulose/MRSA prøve hvis du har vært utsatt for smitterisiko. 

Krav til kompetansedokumentasjon
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert. 

Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.  

Kontaktpersoner 
Elianne Ulsaker, Avdelingsleder helse og forebygging, 46950519, elianne.ulsaker@hemsedal.kommune.no  
Hanna Bergman, Virksomhetsleder helse og forebyggende tjenester, 48087262, hanna.bergman@hemsedal.kommune.no 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password