Site logo

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor). 

Kulturskolen er en avdeling tilknyttet Nesbyen ungdomsskole. 

Vi søker allsidig treblåspedagog med tverrfløyte, klarinett eller saksofon som hovedinstrument. Som kulturskolelærer skal du være med å dekke et bredt undervisningstilbud, og sammen med dine kollegaer, bidra til å sette kulturskolen på kartet, både lokalt og regionalt. Kulturskolen drifter interkommunalt tilbud for kommunene Nesbyen og Flå. Innhold i stillingen:

 • Undervisning individuelt og i grupper, fra nybegynner til viderekomne.
 • Dirigering av skolekorps.
 • Utarbeide forestillinger, repertoar og tverrfaglige produksjoner.
 • Veiledning og vurdering.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i samarbeid med grunnskolen.
 • Ta eierskap og utvikle kulturskolens tilbud, både på individuelt og kollegialt nivå.
 • Bidra til rekrutteringsarbeid til egen stilling og utvikling av kulturskolen som et lokalt ressurssenter.
 • Ettermiddag-, kveld- og helgearbeid må påregnes.

Nesbyen kommune ønsker å legge forholdene til rette for faglig utvikling for våre ansatte. Det er tett samarbeid mellom kulturskolene i Hallingdalsregionen.

Kvalifikasjoner

Instrumentalpedagogisk utdanning på høyskolenivå, med tverrfløyte, klarinett eller saksofon som hovedinstrument.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Beherske norsk som undervisningsspråk, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring og kompetanse innenfor arrangering/komponering.

Vi tilbyr

 • Godt kvalifiserte kollegaer og trivelig arbeidsmiljø
 • 100% fast stilling i kulturskolen
 • Lønn etter kvalifikasjoner, etter tariff
 • Mulighet for instrumental undervising i skoletiden
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • God barnehagedekning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist: 04.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Kontakt:
Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Arild Rønsen på e-post: arild.ronsen@nesbyen.kommune.no eller mobil 901 55 173.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Utlysingen gjelder også for stillinger som blir ledig fram til august. Endelig beslutning om rekruttering avhenger av budsjettprosessen for 2025. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert. 

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password