Hemsedal kommune

Kultursjef

 • Heltid
Hemsedal

Stillinga som kultursjef er ei nyoppretta 70 % fast stilling, men vi har også ledig eit 30 % vikariat ut året 2021.

Vi ønskjer oss ein medarbeidar som i samarbeid med kollegaer i kulturavdelinga og i andre etatar vil ta del i vidareutvikling av Hemsedal som kulturkommune. Kommunen legg stor vekt på å ta vare på tradisjonar samtidig som vi skal vera utviklingsorienterte og nytenkjande. Kultursjefen skal vera med å binde saman kultur med frivillig arbeid, idrett, reiseliv og næring. Stillinga innehar budsjett-, økonomi og personalansvar, og kommunedirektøren er næraste overordna.

Vi søkjer etter deg som:

 • har stort engasjement, forståing og interesse for kultur
 • ser kultur som ein viktig bærebjelke i samfunnet
 • ser potensialet i samarbeid på tvers i kommunen samt med frivillige organisasjonar, idrett og reiseliv
 • har erfaring med administrativt arbeid som t.d. budsjettarbeid, personalleiing og planarbeid.
 • er utviklingsorientert, strukturert, uredd og initiativrik
 • har erfaring med prosjektleiing og prosjektsøknad
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å inspirere og byggje relasjonar
 • er nysgjerrig, skapande og tek ansvar
 • har gode datakunnskapar også i bruk av sosiale media

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. Brei praksis kan kompensere for dette.
 • God kunnskap om kommune- og kultursektoren samt frivillig organisasjonsarbeid og reiseliv
 • Forståing for politiske prosessar og samhandling mellom politikk og administrasjon
 • Økonomisk forståing og forståing for budsjetterfaring
 • Personalleiing
 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg

Administrasjonsspråket er nøytralt. Større plandokument som til dømes kulturplan skal skrivast på nynorsk.

Kommunen kan tilby:

 • ein sjølvstendig og engasjerande jobb
 • varierte arbeidsoppgåver
 • eit godt arbeidsmiljø
 • eit aktivt friluftsliv og nærleik til natur
 • god oppfølging og rettleiing av nye tilsette
 • kurs i nynorsk
 • hjelp til å finne bustad

Generell informasjon:

 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar
kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil bli innhenta. Ta kontakt med
postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.

Søknad

Søknadsfrist:
07.03.21

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune

Hemsedal kommune er ei fjellbygd i Hallingdalsregionen, med omlag 2500 innbyggjarar. Kommunen er møtet mellom aust og vest med 9 mil til Lærdal og Sognefjorden, 3 mil til Gol, Bergensbanen og Riksveg 7. Kommunen har auke i folketalet og ei spennande reiselivsutvikling parallelt med eit livskraftig landbruk og eit rikt og mangfaldig kulturliv. Alpinsenteret er vel kjend samstundes som uberørte naturområde er kjelde til glede, både sommar som vinter; på ski, med fiskestong eller jaktutstyr, på sykkel eller til fots.

Om søknaden

Publisert:
15.02.2021
Sist endret:
26.02.2021