Vi har ledig 83 % fast stilling som kjøkkenassistent, ved institusjonskjøkkenet ved Gol helsetun.

Kjøkkenet har i dag åpent kvar dag, og kjøkkenet har åpningstid fra kl. 07.00 til 17.00.

Arbeidsoppgåver:
• Enkel matlaging
• Hjelpe til med servering av mat
• Ivareta de hygieniske krav
• Følgje opp IK-mat og HACCP
• Følgje rutinebeskriving for rydding og vasking knytt til kjøkkendrifta

Kvalifikasjonar:
• Fagbrev som kokk er ein fordel
• Relevant erfaring kan erstatte fagbrev

Vi søkjer deg som:
• Har interesse for matlaging og ernæring
• Forstår hygieniske prinsipp
• Er ansvarsbevisst, fleksibel, sjølvstendig og har gode samarbeidsevnar
• Tar ansvar for å byggje eit godt arbeidsmiljø
• Har gode kunnskapar i norsk

For stillinga gjeld:
• Løn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk

Anna:
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verta offentleg må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord