Site logo

Kjøkkenet på Gol Helsetun leverer ca. 45000 middagsmåltid, samt frokost, lunsj og kveldsmat kvart år.
Kjøkkenet på Gol Helsetun søker nå etter kjøkkenassistent som blir en del av vårt team.

Arbeidsoppgåver:
• Lettere matlagning og produksjon
• Ivareta dei hygieniske krava
• Delta i og ta ansvar for god arbeidsmiljø
• Følgje opp IK -mat og HACCP
• Rutinebeskriving som å rydde, vasking knytt til kjøkkendrifta

Kvalifikasjonar:
• Forstå hygieniske prinsipp

Vi ynskjer at du:
• Liker å lage god og ernæringsrik mat
• Er ansvarsbevisst, fleksibel, sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
• Har gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg
• Trivst med høgt arbeidstempo

For stillinga gjeld:
• Lønn og tilsettingsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk

Anna:
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verta offentleg må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password