Gol Helsetun, institusjonstjenesten har ledig en 80 % og en 100% stilling som helsefagarbeider i turnus med arbeid hver 4. helg. Vi ser etter en som trives med å jobbe innenfor demensomsorgen og som er opptatt av personsentrert omsorg og ernæringsarbeid. Det forventes også evner til å jobbe tverrfaglig med rehabilitering og kartlegging.

Kvalifikasjoner:
• Fagbrev som helsefagarbeider
• Mestre norsk muntlig og skriftlig
• Grunnleggende IKT-kunnskaper

Vi ønsker at du:
• Har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for å yte tjenester til eldre og menneske med ulike funksjonsvansker
• Kan integrere teori og praksis, og dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid
• Har gode samarbeidsevner
• Har interesse og engasjement for miljøarbeid
• Kan bidra til å jobbe personsentrert
• Har kunnskap og interesse for en god demensomsorg
• Kan jobbe tverrfaglig

Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver:
• Utøving av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
• Ivareta det generelle pleie- og omsorgsbehovet som pasient og brukar til ei kvar tid har behov for av tjenester
• Arbeide målrettet for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
• Planlegging, utføring og deltaking i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
• Arbeide i samsvar med gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipp
• Handtere medikament etter gjeldende lovverk og autorisasjon
• Krav til rapportering, journalføring og dokumentasjon
• Observere virkning og bivirkning av medisin – gi muntlig eller skriftlig rapport om eventuelle endringer/reaksjoner hos bruker
• Kunne dele ut medisin etter fullført grunnkurs i medisinbehandling og etter delegasjon
• Delta og medvirke til tverrfaglig samarbeid til beste for tjenestemottakerne
• Medvirke til opplæring/rettledning av nye medarbeidere
• Holde seg orientert om endringer i lov, føresegner og avtaler som regulerer faglig tilbud
• Medvirke til et helsefremmende arbeidsmiljø

Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljød med varierte, utfordende og selvstendige arbeidsoppgaver og med mulighet til å bruke egne evner og kreativitet.
• Turnus m/ jobb hver 4. helg
• Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk

Annet:
• Gyldig politiattest må fremlegges
• Attester og vitnemål må tas med til eventuelt intervju. Det blir beregnet ansiennitet ut fra innleverte attester.
• I skjemaet er du mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette, men det skal gode grunner til for at dette blir tatt til følge. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne allikevel kan bli gjort offentlige, jf. Offentleglova § 25. Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord