Site logo

Ledig 100% fast stilling som instruktør på snekkerkurset ved UngInvest AIB avdeling Hallingdal 

UngInvest AIB er et fylkeskommunalt praksisnært opplæringstilbud til ungdom i alderen 16-24 år og nasjonalt vitensenter i styrkebasert læring. Målgruppen for opplæringsarenaen er ungdom som for en periode ikke ønsker eller nyttiggjør seg ordinær opplæring. Målet er å rekruttere og beholde ungdom i videregående opplæring, slik at flere kvalifiserer seg og blir attraktive for arbeidslivet. Gjennom styrkebaserte dialoger bygges tillitsfulle relasjoner og økt selvtillit. Hovedhensikten er å avklare utdanningsvalg, skape økt motivasjon for læring og gi påfyll av teori. Sammen skaper vi et likeverdig og levende læringsfellesskap i en kultur preget av verdiene tillit, trivsel, tilhørighet, tilgjengelighet og troverdighet.  
Tett oppfølging og likeverdig samarbeid med ungdommene for å skape mestring og forløse potensial kjennetegner UngInvest AIB. Det innebærer ekte involvering av ungdommene i elevsamtaler, samarbeid med hjem, skole, hjelpeapparat og eventuell praksisplass. 
Det er en forutsetning at medarbeideren arbeider i tråd med UngInvest AIBs sin pedagogiske plattform, det styrkebaserte tenkesettet, virksomhetsplanen, samt Vikens prinsipper for ledelse og læring. Dette innebærer kontinuerlig anerkjennende elevsamtaler, tett samarbeid med hjem og kontaktpersoner i skole, arbeid og eventuelle samarbeidspartnere i hjelpeapparatet. 
UngInvest AIBs visjon er: Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommer finner sin vei i utdanningssystemet. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Drift og håndtering av UngInvest AIBs snekkerverksted i Hallingdal
 • Opplæringsansvar innenfor byggfag for grupper av ungdommer 
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæringen i tråd med deler av læreplanene for videregående opplæring samt utarbeide dokumentasjon
 • Produksjon av varer og tjenester i et likeverdig samarbeid med ungdommer
 • Tett oppfølging av ungdommer i tråd med virksomhetsplanen: elevsamtaler, samarbeid med hjem, skole, hjelpeapparat og eventuell praksisplass
 • Bidra på andre verksteder ved behov og delta i felles prosjekter med hele UngInvest AIB
 • Aktiv bruk av nettbaserte plattformer til markedsføring av produkter og tjenester               

 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen byggfag
 • Realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med undervisningskompetanse innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk
 • Erfaring i bruk, håndtering og vedlikehold av snekkermaskiner
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen, gjerne med lærlinger eller ungdommer i arbeidspraksis
 • Førerkort kl B er en forutsetning, ønskelig med kl BE

 

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, initiativrik og ansvarsfull
 • Like å lage planer og endre planer i tråd med skiftende behov og ungdommens utvikling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og et hjerte og engasjement for å skape den gode dialogen for et trygt læringsfellesskap
 • Vi ønsker en ansvarsfull og kreativ person som vil bidra i fellesskapets utviklingsarbeid i samarbeid med ungdommer og øvrige ansatte
 • Evne til å etablere tillitsfulle relasjoner 

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og utvikling
 • Spennende og allsidig arbeidshverdag
 • Verdifull og givende jobb i tett samarbeid med ungdom og ansatte
 • Lønn og arbeidsvilkår i tråd ned det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk  

Se også UngInvest AIB sin hjemmeside, for mere informasjon om
UngInvest. https://viken.no/unginvest/.  

 

Kontaktinformasjon

Trine Olsvik Løken, avdelingsleder avd Hallingdal, 91 67 39 63

Arbeidssted

Svøovegen 3
3550 Gol

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Viken fylkeskommune

Referansenr.: 4668106769
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.06.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password