Site logo

Har du lyst på nye utfordringar? Har du høg digital kompetanse? Då har vi bruk for deg!

Vi har ledig inntil 100% vikariat ved oppvekstkontoret frå snarast til 30.06.25. Ca 60% av stillinga vil omfatte saksbehandlaroppgåver ved oppvekstkontoret. Ca 40% av stillinga vil innehalde IKT-oppgåver for heile oppvekstsektoren, med både brukerstøtte, opplæring, rådgjeving og utviklingsoppgåver.

Oppvekstsektoren omfattar totalt 13 avdelingar, med 5 skuler, 5 barnehagar, Ål Introsenter, Hallingdal leirskule og Ål kulturskule. Stab hos kommunalsjef oppvekst utgjer totalt 3 årsverk.

Du finn meir informasjon om Ål kommune og oppvekstsektoren her: https://www.aal.kommune.no/.
Ål kommune nyttar nynorsk som målform.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høgskuleutdanning innanfor økonomi/administrasjon, HR, IKT, pedagogikk eller anna relevant fagområde.
 • Høg digital kompetanse.
 • God økonomisk forståing.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Kjennskap til relevant lovverk.
 • Erfaring frå kommunal forvaltning.

Personlege eigenskapar:

 •  Strukturert og nøyaktig.
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Jobbar effektivt og sjølvstendig.
 • Fleksibel.
 • God formidlingsevne, muntleg og skriftleg.

Vi tilbyr:

 • Ein utfordrande, spanande og variert jobb.
 • Eit triveleg arbeidsmiljø med dyktige medarbeidarar.
 • Ein sektor med høg fagkompetanse og eit utviklingsorientert profesjonsfellesskap.
 • Moglegheit til å vere med på å utvikle oppvekstsektoren i Ål kommune.

Send søknad

 • Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden. 
 • Dei som blir tilsette må legge fram politiattest som ikkje er eldre enn tre månader. 
 • Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista.

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password