Site logo

Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbud om arbeid.

Følgende avdelinger søker tilkallingsvikarer:

Tjenester til hjemmeboende

Hjemmesykepleie

Helsehjelp i hjemmet er en døgnkontinuerlig tjeneste som ytes til personer som bor hjemme og har behov for nødvendig helsehjelp. Du må være selvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førerkort kl B.

Vi søker etter tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien og som hjemmehjelp. Du må ha helsefaglig utdannelse for å jobbe i hjemmesykepleien.

Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten i Hol kommune er en avdeling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen.Avdelingen yter tjenester til personer i egen bolig. Miljøterapitjenesten bemanner Kringlemyr 8 som er samlokaliserte boliger med banning på Geilo med 7 omsorgsboliger og Stensheim som ligger i Hol og består av 2 leiligheter med egen bemanning og avlastingbolig for barn og unge.

Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre.

Kontaktinformasjon til virksomhetsleder Jane Suzanne Daykin, mob 959 80 035, eller

epost: Jane-Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Institusjonstjenesten

Geilotun bo- og behandlingssenter

Ligger sentralt på Geilo, med utsikt mot Vestlia og Geilojordet.

Kringlemyr 10 er en avdeling tilknyttet Geilotun bo- og behandlingssenter, som ligger noen hundre meter vest for Geilotun. Kringelmyr 10 er et nyere og moderne bygg med 14 omsorgsboliger / sykehjemsplasser. Ligger landlig til med fine utearealer og trivelig miljø.

Høgehaug bo- og behandlingssenter

Ligger i Hol sentrum med utsikt til Holsfjorden. I samme bygg ligger Ål og Hol Felleskjøkken og fysioterapiavdeling/treningsrom.

Kontaktinformasjon til virksomhetsleder Eva Tvedt, mob 959 80 023, eller

epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Begge behandlingssentrerne tilbyr omsorgsboliger med heldøgns omsorg, langtids-/korttids-/rehabiliterings-/opptrenings- og avlastningsplasser.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre daglig stell/pleie etter oppsatte arbeidsplaner, eller etter delegering fra ansvarshavende på vakt
 • Gi forsvarlig og god pleie og omsorg til pasienter og beboere
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomført
 • Ta initiativ til aktivitet med pasienter og beboere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Jobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjer
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Fullført videregående skole
 • Gode norskkunnskaper
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig
 • I hjemmetjenesten er det nødvendig at du har førerkort

Vi ønsker at du:

 • Er en lagspiller
 • Tar initiativ og har pågangsmot
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Bidrar til et faglig godt miljø med hovedfokus på pasienter og beboere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Individuell opplæring / veiledning og oppfølging med arbeidsoppgavene
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på pasienter og beboere
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Tarifflønn

 

Ansatte innen helse og omsorg kan pålegges å ta MRSA og tuberkuloseprøve. Alle som skal jobbe pasientnært oppfordres til å la seg influensavaksine før influensasesongen.

Nytilsatte må før tiltreding i stillingen levere politiattest ny dato, ikke eldre enn 3 måneder. En må søke slik politiattest elektronisk hos politiet på www.politiet.no . Til søknaden trenger du skriftlig bekreftelse fra kommunen på at du har behov for politiattest, den får du tilsendt i samme tidsrom som arbeidsavtale sendes ut.

Når vi ved en anledning legger ut ledige stillinger som er av din interesse, må du sende en ny søknad ved å søke via www.hol.kommune.no/ledige stillinger, selv om du tidligere har søkt som tilkallingsvikar.

Søknad: Ingen søknadsfrist, tas imot løpende.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password