Site logo

Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom,
skade og nedsett funksjonsevne.

Arbeidsoppgåver:
• Reinhald av private heimar og omsorgsbustader
• Innkjøp av matvarer
• Vask av klede
• Anna praktisk bistand etter vedtak slik at brukaren kan bu i eigen heim til tross for helseutfordingar

Kvalifikasjonar:
• Erfaring innafor reinhald
• Nasjonal norskprøve nivå 3/B1,bestått både munnleg og skriftlig
• Førarkort B

Vi ynskjer at du:
• Er sjølvstendig, strukturert og tek ansvar for eigen arbeidskvardag
• Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
• Har gode IKT kunnskapar – (vi bruker Gerica-systemet)
• Liker utfordringar og er løysningsfokusert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Kurs og opplæring
• Støtte til relevant vidareutdanning
• Dyktige, inkluderande og hyggelige kollegaer
• Konkurransedyktig løn etter tariff
• Eit breitt spekter av utfordringar med brukarar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
• Arbeid tredje kvar helg.

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Attester og vitnemål må takast med til eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentliggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentliggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunner til for at dette blir tatt til følge. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjort, jf. Offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password