Site logo

Barnehagene ønsker en større bredde i kompetansen til de ansatte og fra 1. august er det ledig 100 % fast stilling som miljøveileder.  

I Nesbyen kommune er det fire barnehager. Alle barnehagene ligger i nærheten av sentrum og har mulighet til å besøke bl.a. bibliotek, skole med svømmehall, idrettshall og museum. Samtidig er det nærhet til naturen med mulighet for ulike aktiviteter. Til en av barnehagene tilhører en midlertidig naturavdeling som ligger på Trytetjern, et flott naturområde hvor avdelingen kan boltre seg ute hele dagen. 

Barnehagene i Nesbyen samarbeider tett og du vil møte engasjerte, faglige og erfarne ansatte som setter barns beste i fokus. Vi søker deg som deltar i barns lek inne og ute, er en god omsorgs- og rollemodell og som ønsker å bidra inn mot barn som har behov for ekstra tilrettelegging. Arbeidssted kan være fordelt på flere barnehager og kan bli endret etter behov.

Barnehagenes satsingsområder er leik, inkludering og tidlig innsats. Vi er opptatt av lekens betydning for livslang læring og utvikling. Viktige mål for oss er å skape en trygg og god hverdag, der alle er inkludert. 

Utlysingen gjelder også for stillinger som blir ledig fram til august. Endelig beslutning om rekruttering avhenger av budsjettprosessen for 2025. Se www.nesbyen.kommune.no for flere opplysninger om barnehagene.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med barn på avdeling, men også bidra i planlegging og oppfølging av barn som har behov for ekstra tilrettelegging.
 • Bidra i koordinering av samarbeid mellom barnehage, hjem og andre instanser.
 • Delta i samarbeidsmøter.  
 • Veilede andre ansatte og foreldre.
 • Ivareta barns behov gjennom omsorg og lek.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier eller annen relevant høyskoleutdanning.
 • Gjerne videreutdanning innen spesialpedagogikk og kunnskap innenfor EIBI.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker at du:

 • Er trygg, positiv og løsningsorientert.
 • Evner å se både enkeltbarnet og barnegruppa.
 • Selvstendig, men kan også jobbe i team.
 • Har evne til å skape engasjement og ønsker å delta i barnas leik og utvikling, både inne og ute.
 • Liker utfordringer og jobber godt under press.
 • Er stabil og pålitelig.

Personlige egenskaper vektlegges.

Menn oppfordres til å søke, Hallingdal har regional MIB-gruppe (menn i barnehage).

Vi tilbyr:

 • Barnehager med et godt og utviklende arbeidsmiljø.
 • Veiledning av nye medarbeidere.
 • Godt arbeidsmiljø med høy trivsel.
 • Engasjerte kollegaer med faglig kompetanse og lang erfaring.
 • God pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 04.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Kontakt:
Ta gjerne kontakt med tjenesteleder Grete Svarteberg Lundekvam på e-post grete.svarteberg.lundekvam@nesbyen.kommune.no eller mobil: 95 20 42 39.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert. 

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password