Site logo

Er du 1. eller 2. års sykepleierstudent, eller ferdig utdannet helsefagarbeider som er på utkikk etter SOMMERJOBB?

 

OG kanskje du har lyst på en litt annerledes  vri på sommerjobb i år? Da er du inne på rette annonsen! Ta med deg familien din til Ål i Hallingdal og jobb hos oss på Hallingdal sjukestugu!

Sommerplanleggingen for 2024 er godt i gang og vi ser etter deg som er 1. eller 2.års sykepleiestudent og deg som allerede har autorisasjon som  helsefagarbeider/hjelpepleier. Så dersom du enten er på full fart inn i din karriere som selvstendig sykepleier, eller du har noen års erfaring å vise til, håper vi at du ønsker å ta en prat med oss!

Vi tilbyr deg en lengre periode med vakter i perioden uke 24 – 35, 2024. Det er positivt om du kan starte opplæring en god stund i forkant av sommerperioden og du må være komfortabel med å jobbe turnus (dag, aften og natt), med arbeid hver 2. eller 3. helg. Det kan være mulighet for forlengelse etter endt sommervikariat.

Hallingdal sjukestugu ivaretar et bredt poliklinisk tjenestetilbud innenfor mange fagområder i nært samarbeid med ambulerende spesialister fra Ringerike sykehus og Drammen sykehus. På Hallingdal sjukestugu har klinikkene i Vestre Viken også virksomhet knyttet til billeddiagnostikk, laboratorietjenester, psykisk helse og rus og prehospitale tjenester. Statens luftambulansetjeneste er stasjonert med dekningsområde Indre Sør-Norge.
Ringerike sykehus har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ringerike sykehus sitt tjenestetilbud på Hallingdal sjukestugu består av dag- og døgntilbud innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi. Ringerike Sykehus og kommunene i Hallingdal har inngått en avtale om at Ringerike sykehus drifter interkommunale døgnplasser som inkluderer bl.a. kommunal øyeblikkelig hjelp.

Et sommervikariat hos oss gir deg store muligheter for en fremtidig karriere i et av landets største helseforetak.

Vi ønsker deg velkommen som søker hos oss og gleder oss til å bli bedre kjent med deg og få vite hva du forventer av oss som din nye arbeidsgiver!

Hvorfor jobbe hos oss i Vestre Viken HF?
Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Somatisk døgn- og dagbehandling/Intermediær avdeling ved Hallingdal Sjukestugu har 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser

Som sykepleierstudent vil du få ansvar og arbeidsoppgaver i lys av din tidligere erfaring og kompetanse. Det samme gjelder for deg som er autorisert helsefagarbeider, men felles for begge er at du vil bli en aktiv og viktig deltaker i pasientens behandlingsforløp og en aktiv bidragsyter i observasjonen av pasientenes symptombilde, atferd og funksjonsevne. 

Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres avhenger av din tidligere erfaring og kompetanse:

 

 • Jobbe som pleieassistent/helsefagarbeider i en somatisk døgnavdeling med inneliggende pasienter og noe dagbehandling
 • Gi helhetlig pleie og behandling innenfor et bredt fagfelt
 • Ivareta pasienter som blir lagt inn som ø-hjelp fra legevakt og fastleger (både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste)
 • Ivareta pasienter innenfor de ulike fagfeltene innen spesialisthelsetjenesten i medisin, kirurgi, ortopedi og gyn
 • Ivareta pasienter i kommunale senger med behov for palliasjon, etterbehandling/videreføring av påbegynt behandling, rehabilitering og kommunal ø-hjelp

På Halllingdal sjukestugu blir du på sommeren knyttet til èn post/avdeling, avhengig av avdelingenes behov og dine ønsker/tidligere erfaringer. 

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • 1. eller 2. års sykepleierstudent eller autorisert helsefagarbeider
 • Pleieerfaring fra kommunal sektor eller spesialisthelsetjeneste vektlegges
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har kjennskap til DIPS Arena, GAT og MetaVision

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser for oss at du er omsorgsfull og positivt innstilt, samt at du har den nødvendige tryggheten ovenfor pasienter og deres pårørende. Du har god prioriteringsevne og er bevisst din viktige rolle som pleieassistent/helsefagarbeider. På et sykehus er det ofte en hektisk og dynamisk arbeidshverdag, derfor tenker vi at en sommerjobb som dette passer for deg som i tillegg er engasjert, tar ansvar for egne arbeidsoppgaver og deg som motiveres av et tidvis høyt tempo.

Vi tilbyr

 • Et spennende sommervikariat, med mulighet for forlengelse fra høsten 2024
 • Arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling
 • Kunnskapsrike og kompetente kollegaer
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Kontaktinformasjon

Susanne Strømsod, Rådgiver – HR, 48189370

Arbeidssted

Helsetunvegen 15
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre Viken

Referansenr.: 4743663602
Stillingsprosent: 0%
Tilkalling / Timebasis

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password