Site logo

Er du sykepleier eller annet helsefaglig personell som er på utkikk etter ekstravakter?

Da håper vi du leser videre!

Hallingdal sjukestugu er nærsykehuset på Ål og ligger midt i naturskjønne Ål sentrum. Vi har behov for ekstravakter som kan jobbe sporadisk, og når det passer for deg og din familiesituasjon. 

Som sykepleier eller autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier vil du få ansvar og arbeidsoppgaver i lys av din tidligere erfaring og kompetanse. Det samme gjelder for deg som er under helsefaglig utdanning, men felles for begge er at du vil bli en aktiv og viktig deltaker i pasientens behandlingsforløp og en aktiv bidragsyter i observasjonen av pasientenes symptombilde, atferd og funksjonsevne.

Oppgavene dine vil primært bestå i en-til-en-oppfølging av de av sykehusets pasienter som ikke kan være alene uten tilsyn. Dette innebærer at du må være komfortabel med å overvåke 1-2 pasienter kontinuerlig under hele vakten på aktuell avdeling. Du vil også få nødvendig opplæring for andre relevante arbeidsoppgaver.

Arbeidstid vil være fordelt på en tredelt turnus; dag, aften eller natt.

 

Om oss:

Hallingdal sjukestugu ivaretar et bredt poliklinisk tjenestetilbud innenfor mange fagområder i nært samarbeid med ambulerende spesialister fra Ringerike sykehus og Drammen sykehus. På Hallingdal sjukestugu har klinikkene i Vestre Viken også virksomhet knyttet til billeddiagnostikk, laboratorietjenester, psykisk helse og rus og prehospitale tjenester. Statens luftambulansetjeneste er stasjonert med dekningsområde Indre Sør-Norge.

Ringerike sykehus har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ringerike sykehus sitt tjenestetilbud på Hallingdal sjukestugu består av dag- og døgntilbud innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi. Ringerike Sykehus og kommunene i Hallingdal har inngått en avtale om at Ringerike sykehus drifter interkommunale døgnplasser som inkluderer bl.a. kommunal øyeblikkelig hjelp.

 

Høres dette interessant ut?


Da ønsker vi at du leser videre. Og hvis du kjenner du deg igjen og tenker at dette kan være midt i blinken – så imøteser vi din CV og søknad.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene dine vil primært bestå i en-til-en-oppfølging av de av sykehusets pasienter som ikke kan være alene uten tilsyn. Dette innebærer at du må være komfortabel med å overvåke 1-2 pasienter kontinuerlig under hele vakten på aktuell avdeling. Du vil også få nødvendig opplæring for andre relevante arbeidsoppgaver.

Du blir en aktiv og viktig deltaker i pasientens behandlingsforløp og en aktiv bidragsyter i observasjonen av pasientenes symptombilde, atferd og funksjonsevne. 

Somatisk døgn- og dagbehandling/Intermediær avdeling ved Hallingdal Sjukestugu har 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser. 

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

  • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider
  • Eller er i et helsefaglig utdanningsforløp, eller har annen helserelatert utdanning
  • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser for oss at du er omsorgsfull og positivt innstilt, samt at du har den nødvendige tryggheten ovenfor pasienter og deres pårørende. Du har god prioriteringsevne og er bevisst din viktige rolle som helsepersonell. På et sykehus er det ofte en hektisk og dynamisk arbeidshverdag, derfor tenker vi at en fleksibel stilling som dette passer for deg som i tillegg er engasjert, tar ansvar for egne arbeidsoppgaver og deg som motiveres av et tidvis høyt tempo.

Vi tilbyr

  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Kontaktinformasjon

Susanne Strømsod, Rådgiver – Bemanning

Arbeidssted

Helsetunvegen 15
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre Viken

Referansenr.: 4707794861
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password