Site logo

Tjenesten trenger å styrke laget med nye medarbeidere. Vi ønsker medarbeidere som er nysgjerrige og utviklingsorienterte, og ønsker å bidra til endring.

Hva vi ser etter

Vi søker deg som ønsker spennende utfordringer og å være en del av et bredt tverrfaglig miljø. Du må kunne arbeide selvstendig, analytisk og systematisk i et nært samarbeid med andre. Det er viktig at du er trygg i kommunikasjon, og at du er robust og tåler å stå i motstand. Du må ønske å tydeliggjøre barnets stemme og trekke barnets beste vurdering inn i alle avgjørelser, og å bidra til at barn og elever blir møtt av kloke voksne.

Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

  • veilede barnehagene/skolene ved utvikling og gjennomføring av tiltak for barn, unge og voksne med ulike behov
  • bistå barnehager/skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ha regelmessige møter med barnehage- og skoleadministrasjon
  • gjennomføre sakkyndige utredninger, og følge opp barn/elever og deres foresatte
  • gjennomføre og tolke relevante tester i samsvar med faglige bestemmelser for testene

Vi tilbyr

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. Vi jobber i disse dager aktivt med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og implementere ny Opplæringslov.

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, med konkurransedyktig lønn, og medlemskap i tjenestepensjonsordning i KLP.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password