Vi har ledige fysiske undervisningsoppdrag i Gol, fra høsten 2022.

Undervisningsdag og klokkeslett: tirsdag og torsdag 14-17

Deltakerne på kurset er ansatte som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår lesing, skriving og digitale ferdigheter, slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær — det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha "to ører og en munn", det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Lærer må ha pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk . Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i digitale ferdigheter at du kan undervise i dette.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

 • https://www.kompetansenorge.no/kurs-og-konferanser/nettkurs-for-kursholdere-i-kompetansepluss-programmet/
 • https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Profiler-for-grunnleggende-ferdigheter-pa-jobben/

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
 • Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, data, matematikk)
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss. Se: https://www.kompetansenorge.no/kurs-og-konferanser/nettkurs-for-kursholdere-i-kompetansepluss-programmet/

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Digitale læreverk
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

Send søknad merket <kompetansepluss>> til Kompetansehuset Neo ved pedagogisk ansvarlig Elina Tomren, e-post: elina@kompetansehusetneo.no

Søknadsfrist: snarest

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord