HSS - somatisk sengeavd RS, Vestre Viken

Fysioterapeut

  • Heltid
Ål
mai 14, 2021

Org. nr: 874606162 Stillingsident: 4384594380 Presentasjon av stillingen:

Er du fysioterapeut og har lyst til å jobbe i en spennende og faglig utfordrende avdeling på Hallingdal sjukestugu?

Da har du muligheten nå!

Somatisk døgn-dagbehandling intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg driftes kreftpoliklinikk, hjerteskole, covid -19 poliklinikk og annen dagbehandling i samme avdeling. Fysioterapeut kan ha arbeidsoppgaver i alle disse tilbudene.

Sengeavdelingen består av 10 plasser i spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale plasser.

Alle 20 sengene, poliklinikk og dagbehandling driftes av vestre Viken HF og ligger i nye flotte lokaler i nytt Helsetun på Ål.

Avdelingen er mangfoldig og spennende å jobbe i som fysioterapeut. 50 % av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp der pasienter legges rett inn i avdelingen. 50 % av innleggelsene er overførte pasienter fra sykehus. 3-4 interkommunale senger er avsatt til rehabilitering. Vi har palliasjon både i spesialisthelsetjenesten og på de kommunale plassene, og vi har pasienter med ulike medisinske , ortopediske og kirurgiske diagnoser.

Arbeidsoppgaver

Fysioterapifaglige vurderinger, undersøkelser og behandlinger av pasienter på somatisk døgn – og dagbehandling, intermediær avdeling.
Fysioterapi i tverrfaglig kommunal rehabilitering med
hovedvekt av geriatri, ortopedi, hjerneslag, lungesykdom og funksjonssvikt.
Fysioterapi i palliativ behandling.
Tverrfaglig samarbeid i avdelingen, samarbeid med pårørende og
med kommunehelsetjenesten.
Postoperativ poliklinisk kontroll av ortopediske pasienter.
Gruppetrening og undervisning ved hjerteskole – hjerterehabilitering fase 2a.
Testing og kartlegging (kontroll etter gjennomgått infeksjon) på covid – 19 poliklinikk ved HSS.Lærings og mestringskurs for brukere, pårørende og hjelpeapparat knyttet til
KOLS, Diabetes type II og hjertesykdom.
Undervisning og kompetanseheving av øvrig personell ved interne
fagdager. Forbedringsarbeid i avdelingen og innen eget fag.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter erfaren fysioterapeut som kan bidra til å utvikle fysioterapitilbudet for pasienter innlagt på HSS.
Det er ønskelig med erfaring i slagrehabilitering eller innenfor fagområdet palliasjon.
Erfaring med tverrfaglig samarbeid fra før er også en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, motivert og engasjert kollega som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.
Du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å planlegge, prioritere og koordinere.
Du må kunne jobbe selvstendig og være trygg i faget da du er en av to fysioterapeuter i avdelingen. Samtidig må du kunne jobbe i tverrfaglig team og bruke din kunnskap og kompetanse inn i det daglige arbeidet i avdelingen. Du må derfor ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsdager.
Gode muligheter for fagutvikling – blant annet faste fagdager i året og mulighet for deltakelse på eksterne kurs.
Nettverk av fysioterapeuter fra alle sykehus i Vestre Viken
Velferdsordning
Gode pensjonsordninger

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Kontaktinformasjon

Britt Inger Liahagen, Avdelingssykepleier, 48258636

Arbeidssted

Myren 156
3570 Ål

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:4384594380
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.06.2021
Sluttdato: 31.07.2022
Søknadsfrist: 14.05.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-05-14T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Vikariat
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Offentlig
Oppstart:
01.06.2021
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
HSS - somatisk sengeavd RS, Vestre Viken
Adresse:
Myren 156, 3570

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Om søknaden

Publisert:
03.05.2021
Sist endret:
11.05.2021