Site logo

Gol Kommune treng fleire fritidskontaktar til å arbeide med barn, ungdom og vaksne med forskjellige bistandsbehov.

Arbeidet vil først og fremst gå føre seg på ettermiddag/kveld eller i helger. Timetalet kan variere frå cirka 2 timar i veka og oppover. Du får eit sjølvstendig oppdrag der du, og den du gir bistand til, kan avtale tid og stad for aktivitetar.

Kvalifikasjonar:
• Det er eit krav at du skal vere over 16 år og villig til å forplikte deg over tid
• Gode norskkunnskapar
• Det er ein fordel om du har sertifikat, men ikkje eit krav

Personlege eigenskapar:
• Du ønsker å vere med på å gjere ein forskjell i andre sitt liv
• Du er nøyaktig og pliktoppfyllande
• Du er ansvarsfull og sjølvstendig

Det vert vektlagt at du er personleg skikka til å vera støttekontakt.

Tildeling av oppdrag skjer fortløpande etter kvart som vi får søknadar frå aktuelle støttekontaktar som kan passe til dei som treng bistand.

For oppdraget gjeld:
• Godjøring etter gjeldande satsar for støttekontakter
• Køyregodtgjering
• Utgiftsdekking
• Gratis tilgang på Goliat Gym (GIA) og svømmehallen (Gol Kulturhus)

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password