Det er ledig stilling klokker/kirketjener fast i 8 % stilling, men kan bli noe mer i enkelte perioder på timeliste. Stillingen kan gjerne kombineres med ledig stilling som trosopplærer (20%). Og den kan også deles på to personer om man ikke ønsker å binde seg til alle gudstjenester. I Flå har vi gudstjeneste ca annenhver søndag i hovedsak kl 11.00 men enkelte gudstjenester er på kvelden og noen flyttes til kvelden i dialog med de andre ansatte. Kirketjener/klokker jobber i tett samarbeid med prest og organist, men også noen ganger med trosopplærer.

Arbeidsoppgaver:

· Bistå ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser.

· Bidra til at det liturgiske liv fremstår med kvalitet og profesjonalitet i samarbeid med prest og organist.

· Tjenestegjør ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser.

· Ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av gudstjenesten.

· Ansvaret for at kirken klargjøres og ryddes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Rydding også i samarbeid med renholdspersonell.

· Bistår med fysisk tilrettelegging av menighetens aktiviteter i kirken når det er behov for det.

· Foretar ringing med kirkens klokker ved gudstjenester og ellers annen ringing ved behov.

· Tar imot og sørger for at kirkegjengere føler seg velkommen i kirken.

· Bistår og forklarer kirkeverter om oppgaver og behov.

· Holde kirken åpen og ha omvisning på forespørsel ved behov

Kvalifikasjoner:

· Motivasjon for kirkelig arbeid og kunnskap om dette.

· Evne til god kontakt med alle aldersgrupper og være god på å motivere og inkludere frivillige

· Tilfredstillende barneomsorgsattest

· Medlemskap i Den Norske kirke.

· Være bekvem med digitale verktøy

· Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:

· Evne til å jobbe selvstendig og tydelig.

· Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner

· God muntlig formidlingsevne.

· Utadvendt og serviceinnstilt.

Vi tilbyr:

· En spennende og innholdsrik jobb i et team med inkluderende medarbeidere, i møte med mennesker i forskjellige stadier i livet.

· Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.

· Tiltredelse etter avtale

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord