Det er ledig 20 % stilling som menighetspedagog i Flå menighet.

Men også kirketjener (8 %) som kan kombineres om ønskelig. Er det noen som er pedagog og tenker at jobben kan kombineres med annet arbeide, så kan man også dele oppgavene på flere. Som trosopplærer vil man også jobbe i samarbeid med prest, kirketjener og organist, men også med kirkeverge.

Arbeidsoppgaver:

· Utvikle trosopplæringsarbeidet og videreføre trosopplæringsplan for alle døpte fra 0 – 18 år i Flå menighet.

· Planlegge, markedsføre og gjennomføre trosopplæringstiltak etter vedtatt trosopplæringsplan, i tett samarbeid med stab, menighetsråd og frivillige.

· Rekruttere, veilede og følge opp frivillige i trosopplæringsarbeidet.

Kvalifikasjoner:

· Det er ønskelig med pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. God erfaring kan kompensere for utdanning.

· Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom. Evne til god kontakt med barn og unge.

· Tilfredsstillende barneomsorgsattest.

· Medlemskap i Den Norske kirke.

· Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:

· Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge.

· Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner, serviceinnstilt og utadvendt.

· God skriftlig og muntlig formidlingsevne.

· Gode ferdigheter med å bruke IT — verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet.

· Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige.

· Være bekvem med å være utadvendt i en representativ rolle innad i kirken og i media.

Vi tilbyr:

· En faglig spennende og utfordrende stilling.

· En spennende arbeidsplass i et team med inkluderende medarbeidere.

· Vi har kirkekontor i gode lokaler på Flå veksthus

· Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.

· Tiltredelse etter avtale

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord