Site logo

Studerer du sjukepleie/ vernepleie / legestudent eller anna helsefag?

Ønsker du ekstrajobb som gir deg relevant erfaring?

Skal du vere delar av sommaren i Ål / Hallingdal og ønskjer å påta deg ekstraarbeid?

Er du pensjonist eller har ledig kapasitet ved sidan av ditt ordinære arbeid?

Då treng vi deg.

Helse – og omsorgasektoren søkjer ferievikarar for sommaren 2022 i avdelingane:

 • Heimetenester, kontaktperson er Marie Skråmestø
 • Avdeling Tunet (sjukeheim – korttidsavdeling), kontaktperson er Marit Øen Li
 • Avdeling Stugu (sjukeheim – langtidsavdeling), kontaktperson er Tone Fossgård Berg
 • Miljøterapiteneste – team 1, kontaktperson er Kristina Johansson
 • Miljøterapiteneste – team 2, kontaktperson er Marianne Tretterud Skarpås
 • Ål legeteneste / Hallingdal legevaktsentral – Anne Hefte

Vi søkjer etter deg som er blid og positiv, som ønskjer å sette brukaren i fokus. Det er fordel med utdanning eller arbeidserfaring innan helse- og omsorgstenestene, men det er ingen føresetnad. Opplæring vil bli gitt. Vi kan tilby utfordrande og varierte arbeidsoppgåver.

Dersom du ønskjer å jobbe i ei bestemt avdeling, ber vi om at dette blir presisert i søknaden, samt kva for periode du kan vere ferievikar. Søkjarar som kan arbeide i vekene 26 til og med 34 blir prioritert. Dersom du ønskjer å jobbe som ekstrahjelp allereie no, ber vi om at du skriv dette i søknaden. Vi gjer merksam på at søknadar blir vurdert fortløpande og at det kan vere tilsett i stillingane før søknadsfristens utløp.

Arbeidsoppgåver kan vere:

 • hjelp, omsorg og pleie til brukarane etter individuelle behov (personleg hygiene, forflytning, aktivitet, kommunikasjon, tilrettelegging i matsituasjonar, lage mat, dokumentasjon).
 • praktisk bistand / heimehjelp
 • å bidra til gode og meiningsfylte kvardagar, aktivitet og sosial kontakt
 • miljøarbeid
 • andre oppgåver i avdelinga

Kvalifikasjonar:

 • ønskje om, men ikkje eit krav, om utdanning og /eller erfaring innan helse og omsorgsfag
 • for å jobbe ved Ål legeteneste / Hallingdal legevaktsentral må du minimum vere 2. års sjukepleiarstudent eller 4. års medisinstudent
 • ha gode kunnskapar i norsk, – både skriftleg og munnleg
 • ønskjeleg med førarkort ( gjeld ikkje alle avdelingar)
 • har fylt 18 år, eller gjer det i løpet av inneverande år

Personlege eigenskapar

 • sjølvstendig, fleksibel og påliteleg
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape tillit
 • er pliktoppfyllande / påliteleg, lojal og grundig
 • du kommuniserer godt med brukarar, deira pårørande og samarbeidspartar

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Politiattest

Stillingar som ferievikar krev gyldig politiattest nyare enn 3 månader.

Vi tilbyr

 • todelt turnus og eigen nattevaktsturnus. Enkelte avdelingar har langvakt i helg med arbeid kvar 4. helg
 • fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver og lærerik feriejobb
 • høgt fagleg nivå og god fagdekking
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • e-læringskurs, internundervisning og fagleg påfyll
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk og pensjonsordning i KLP

Send søknad
Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg på adresse www.aal.kommune.no under linken "Ledige stillingar".
Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.
Intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden og tilsetting kan skje før søknadsfristen har gått ut. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev. tenesteattestar dersom desse ikkje er lagt inn elektronisk i søknaden.

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password