Site logo

Ønsker du deg ein spennande og variert legekvardag med gode samarbeidspartnarar og et triveleg arbeidsmiljø, så har vi ledig stilling som fastlege ved kommunelegekontoret på Gol.

Vi har legar i alle aldrar som ønsker seg ein ny kollega. Våre medarbeidarar er kompetente, hyggelege og bidrar til et godt kollegialt arbeidsmiljø.

Stillinga er med fast lønn.

Det er legevaktsamarbeid med nabokommunen på kveld, helg og høgtid. Vi har igangsett ein arbeidsprosess for å utvikle organisering av legevakten. For nattlegevakt er det interkommunalt samarbeid med base i nabokommunen Ål.

Arbeidsoppgåver:
• Fastlege for ca. 700 innbyggjarar
• Tilsynslege på sjukeheimen ein dag i veka
• «Øyeblikkelig hjelp» på dagtid saman med de andre legane på legekontoret
• Delta i interkommunal legevakt.

Kvalifikasjonar:
• Lege med norsk autorisasjon
• Gode norsk-kunnskapar, både munnleg og skriftleg
• førarkort for bil

Personleg eignaheit vil bli gjeve stor vekt

Vi kan bidra med:
• Ein spennande arbeidskvardag.
• Rettleiing av erfarne kollegaer der fleire er spesialistar i allmennmedisin.
• ALIS avtale med moglegheit for sjukehusteneste ved Hallingdal sjukestugu
• Hallinghelse koordinerer samhandlingstiltak innan helse, omsorg og folkehelse for Hallingdalskommunene.
• Vi er opne for stillingsprosent mellom 50%-100%.
• Korte reiseavstandar til samarbeidspartnarar. Helsestasjonen er organisert i same bygning.

Vi søker deg som har:
• Evne til å jobbe sjølvstendig og ta ansvar
• God kommunikasjonsevne med pasientar
• Evne til samarbeid med kollegaer og ønske å dele med andre
• Glede av ein variert og hektisk arbeidskvardag
• Evne til å planlegge både på kort og lang sikt

Vi tilbyr:
• Fast lønn
• Fri dagen etter nattlegevakt
• Gratis trening ved Goliat treningsstudio
• Bistand til å skaffe bustad og barnehageplass.

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attester
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password