Site logo

Vi har ledig 80% fast stilling ved Familiens hus

Ønsker å bidra i arbeidet med å få flest mulig barn, unge, foreldre og familier til å oppleve trygghet og mestring i sin hverdag, da kan dette være jobben for deg!

Vi søker en engasjert fagperson med erfaring fra familiestøttende arbeid, veiledning og samtaler med barn, unge og deres foreldre.

Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle teamets hjelpetilbud, og jobbe kunnskapsbasert, målrettet og med et helhetlig perspektiv.

Team Familiens hus er organisert under avdeling helse og forebygging i Hemsedal kommune. I temaet jobber det helsesykepleier, psykolog og barnekoordinator/FACT-ung representant. Teamet har fokus på tverrfaglighet, samarbeid og å levere gode tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Samtale med barn, unge og deres foresatte
 • Veiledning i familier i et helhetsperspektiv
 • Bidra inn i arbeidet med utviklingen av kurs- og gruppetilbud
 • Delta i utviklingen av det faglige tjenestetilbudet
 • Delta i det tverrfaglige samarbeidet

Kompetanse

 • 3-årig høyskoleutdanning med fordel innenfor helse og sosial, men annen relevant 3-årig høyskoleutdanning kan bli vurdert
 • Kompetanse og erfaring med målrettet behandlings- og endringsarbeid med barn, unge, foreldre og familier
 • Erfaring med kursformidling og ønskelig med kurs rettet mot fagområdet
 • Kompetanse på aktuelt lovverk og tjenesteforståelse
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God systemforståelse og engasjement for faget
 • Pålitelighet og fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Trygg i egen yrkesrolle

Personlige egenskaper vil bli vektlagt i stor grad.

Vi tilbyr:

 • Et spennende tverrfaglig miljø i utvikling
 • veiledning og fokus på faglig utvikling
 • god opplæring
 • variert arbeidshverdag
 • gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

 

Krav til helse- og vandelsdokumentasjon
Ved enkelte stillinger innen Helse og omsorg er det krav om politiattest og egenerklæring om Tuberkulose og MRSA jf. Helse- og omsorgstjenesteloven. Du kan også bli pålagt å ta tuberkulose/MRSA prøve hvis du har vært utsatt for smitterisiko.  

Krav til kompetansedokumentasjon 
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert. 

Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.  

Kontaktpersoner
Kristin Eskild Hølto, Teamleder Familiens hus, 90242061, kristin.eskild.holto@hemsedal.kommune.no
Hanna Bergman, Virksomhetsleder helse og forebygging, 48087262, hanna.bergman@hemsedal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password