Ål Videregående skole, Viken fylkeskommune

Fagarbeidar/elevassistent

 • Deltid
Ål
apr 25, 2021

Org. nr: – Stillingsident: 4356017901 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli vår nye elevassistent?

Er du glad i natur, fjell, friluftsliv og kultur? Ål vgs er plassert i ein av dei beste kulturkommunane i landet med ein kortreist kvardag og god kommunikasjon; frå Ål er det 3 timar med tog til både Oslo og Bergen Vil du arbeide i eit kollegium med fokus på inkludering, tverrfagleg samarbeid, utvikling og godt profesjonsfellesskap?

Ål vidaregåande skule har frå 01. 08.21 ledig ei fast- og ei midlertidig stilling i inntil 89 % stilling som elevassistentar. Stillingane skal dekke behov på både vg1, vg2 og på vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Som elevassistent jobbar ein 100 % kvar dag jfr. skuleruta (196 dagar) og har avspasering/fri når elevene ikkje har undervisning. Stillingane kan delast.

Ål vidaregåande skole er ein kombinert skule med ca 250 elevplassar fordelt på ca. 20 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogram innan elektrofag, teknikk- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, salg, service og reiseliv, dessutan påbygg til generell studiekompetanse. Skulen har bibliotek og kantine.

Ved skulen er det totalt ca 60 medarbeidarar som arbeider aktivt for å legge forholda til rette for at eleven skal trivast og ha eit godt lærings- og arbeidsmiljø gjennom skuleåret. Målet vårt er å drive ein skule der eleven blir sett i sentrum og der elevar og tilsette engasjerer seg for å skape ein god skule for alle. Du finn meir informasjon om skulen på www.viken.no/al-vgs

Arbeidsoppgaver

I utgangspunktet ynskjer me oss ein assistent som kan bidra inn mot dei fleste områder som ei yrkesfagleg vidaregåande skule har. Det vil seie både mot teoretiske og praktiske fag. Arbeidsoppgåvene vil bli sett i samanheng med kva andre i tilsvarande stillingar har av kompetanse og kva for område som til ei kvar tid treng assistanse. For neste skuleår er det særleg teoretisk assistanse mot basisfaga matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag som skulen har eit udekt behov

Kvalifikasjoner

 • relevant erfaring med elevar/ungdom vil bli vektlagt
 • interesse for arbeid med elevar med tilretteleggingsbehov
 • beherske godt norsk, både muntleg og skriftleg
 • formell utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande utdanning vil vera ein fordel

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god til å skape positive relasjonar med andre
 • stabilt godt humør
 • inkluderande og positivt elevsyn
 • kunne sjå ulike løysingar og muligheiter for den einskilde elev
 • utviklings- og løysingsorientert
 • kan arbeide sjølvstendig
 • romsleg, raus og fleksibel

Personlege eigenskapar blir vektlagte.

Vi tilbyr

 • lønn og arbeidsvilkår i tråd med gjeldande lov- og avtaleverk
 • gode, fleksible og løysingsorienterte kolleger
 • godt arbeidsmiljø
 • spanande og utfordrande arbeidsoppgåver

Kontaktinformasjon

Ranveig Hille, avd leiar, 47617106

Arbeidssted

Klokkarbakken 7
3570 Ål

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Viken fylkeskommune

Referansenr.:4356017901
Stillingsprosent: 89%
Fast, Engasjement
Startdato: 01.08.2021
Sluttdato: 31.07.2022
Søknadsfrist: 25.04.2021

Søknad

Søknadsfrist:
2021-04-25T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Fast
Heltid/deltid:
Deltid
Antall stillinger:
2
Sektor:
Offentlig
Oppstart:
01.08.2021
Kommune:
Ål

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Ål Videregående skole, Viken fylkeskommune
Adresse:
Klokkarbakken 7, 3570

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Om søknaden

Publisert:
06.04.2021
Sist endret:
18.04.2021