Site logo

Me søkjer deg med interesse for, og gjerne kompetanse på, arbeid med barn med autisme.

I Ål kommune legg me vekt på at alle barn blir rotfesta og flygedyktige. Barnehagane i Ål set leik, læring, samspel, meistring og medverknad i fokus; der personalet arbeider tett på barna, for å bidra til trivsel, utvikling, leik og læring.

Me har ledig ei 100 % fast stilling som fagarbeidar/assistent i Sundre barnehage.

Kvalifikasjonar

 • gjerne fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, men anna relevant utdanning og praksis vert vurdert
 • interesse for og/eller kunnskap om arbeid med barn med autisme
 • kan uttrykke seg godt på norsk, både skriftleg (nynorsk) og munnleg

Personlege eigenskapar
Det som kjenneteiknar deg er at du:

 • har ei genuin interesse for barn og spesielt barn med særskilte behov
 • har interesse for å arbeide systematisk med EIBI som er i gang
 • er leikande, omsorgsfull og tydeleg
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er positiv og løysingsorientert 

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Me tilbyr

 • ein unik mogelegheit til å vera «den viktige vaksne» i eit barns liv
 • rettleiing av spesialpedagog, oppfølging av Habiliteringsteneste
 • vere ein av ei personalgruppe med mykje erfaring og engasjement
 • engasjerte kollegaer, barn og føresette
 • spesifikk kompetanseheving på barn med autisme    
 • pensjonsordning KLP

 Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månader
 • intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

 

 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password