Site logo

Arbeidsoppgaver:
Psykisk helse og rusomsorg, Nesbyen består av et uteteam, botiltaket, dagsenter og erfaringskonsulent. Denne stillingen er i hovedsak tilknyttet bofellesskapet. Det er vaktturnus med dag- og noe kveldsvakter og med vakt hver fjerde helg. Det er 12 ukers rullerende turnus. Det er en ansatt på jobb hver vakt, men uteteamet med sine ansatte lokalisert i sammen med botiltaket. Botiltaket består av 6 boenheter, i tillegg til en treningsleilighet. I tillegg har vi en døgnbemannet vakttelefon. Psykisk helse Nesbyen skal være et godt sted å være både for tjenestemottakere og ansatte, i tillegg et sted vi gjør hverandre gode. Dette er to av våre viktigste visjoner for tjenesten. Vi har stor fokus på målrettet brukeroppfølging, teamarbeid med bred fagkompetanse og brukermedvirkning.
• Tjenesteleders stedfortreder ved ferie/fravær.
• Hovedansvar for legemiddelhåndtering i samsvar med retningslinjer for medikamenthåndtering i kommunen
• Lede og kalle inn til samarbeidsmøter/veiledningsmøter vedrørende avdelingens tjenestemottakere i samarbeid med andre primærkontakter
• Hovedansvar for velferdsteknologi med implementering og opplæring.
• Ansvarlig for beboere i botiltaket på vakt
• Delta i FACT-møter ved behov

 Kvalifikasjoner:
• Vernepleier/sykepleier eller annen relevant høgskoleutdanning
• Førerkort klasse B
• Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
• Gode IKT kunnskaper.
• Gjerne erfaring fra lignende stilling.

Egenskaper:
• Strukturert og målrettet
• Kan spre arbeidsglede
• Engasjement og interesse for psykisk helsearbeid
• Evne til å arbeide selvstendig, ta beslutninger og stå for disse
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer å samarbeide med
• Utviklingsmuligheter
• Variert arbeidshverdag
• Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
• Fleksible turnusordninger og betydelige økte kvelds-, helge- og høytidstillegg

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Dagsykepleier plikter å rette seg etter de endringer som måtte bli fastsatt.

Søknadsfrist: 15.06.23

Tiltredelse: 01.08.23 (ev. etter avtale)

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier – Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password