Site logo

Stillingen som kvalitetsrådgiver er organisert under stab for helse og omsorg, med kontor på kommunehuset. Du vil være en del av et kollegium på 10 personer som sammen utgjør støttefunksjonen for våre 4 avdelinger; Heimetenesta, Miljøterapitenesta, Helseavdelinga og Institusjon og Demensomsorgen.

Helse og omsorg er i en spennende prosess med tjenestekonseptutvikling. Der utvikler vi overordna mål og ambisjoner, og vi utvikler vår organisasjonskultur. Sammen ser vi på hvilke tjenester vi leverer, og hvilken kompetanse som er nødvendig for den enkelte arbeidsoppgaven. Vi ser samtidig på organisasjonsstrukturen, for å sikre at våre tjenester gis på en best mulig måte for ansatte og brukere/beboere. Vi søker ønsket praksis med «slik gjør vi det her».

Arbeidsoppgaver:
• Være deltaker i strategisk utvikling, planarbeid, ROS-analyser og beredskapsarbeid
• Lede sektorens kvalitetsråd og delta i kvalitetsråd i avdelingene
• Utvikle kvalitetssystemet med rutiner og prosedyrer for å sikre god faglig praksis og ivareta pasient- og brukersikkerhet.
• Følge opp avvikshåndtering og tilsyn/revisjoner
• Lage saksframlegg for politisk behandling
• Bidra til kompetansehevingstiltak lokalt og regionalt
• Legge til rette for opplæring innen kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
• Internkontrollarbeid
• Ansvar for og delaktig i, hendelsesbaserte analyser
• Bidra med utvikling og oppfølging av kvalitetsindikatorer

Kvalifikasjoner:
• Minimum 3-årig høyskole med helse, sosial eller pedagogiske fag
• Det er ønskelig med videreutdanning innen kvalitetsarbeid
• Utdanning på masternivå verdsettes
• Bred erfaring med kvalitetsarbeid på systemnivå kan erstatte formell kompetanse
• Beherske norsk på et høyt nivå, skriftlig og muntlig

Du:
• Forstår våre strategier og hjelper oss med prioriteringer, og bruker kunnskap til å oppnå mål
• Relaterer deg til dine kollegaer på en åpen og aksepterende måte, og får andre til å føle seg velkommen.
• Er god til å lytte; søker først å forstå og deretter å bli forstått
• Tar raskt til deg ny kunnskap, og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter.
• Forutser problemer og utvikle strategier
• Avstemmer kortsiktig og langsiktige mål med den større sammenhengen

Vi tilbyr:
• Utfordrende og spennende arbeid
• Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk
• God pensjonsordning
• Gratis treningstilbud

Annet:
• Gyldig politiattest må fremlegges – i de stillingene det trengs
• Godkjendte kopier av attester og vitnemål må tas med til eventuelt intervju, det blir regnet ansiennitet ut i fra innleverte attester
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør deg oppmerksom på at opplysninger om søkere likevel kan bli offentliggjort jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje opprette brukar først).
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom rett e-postadresse er fylt ut.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password