Site logo

Frå 01.08.24 er det ledig 1,0 stilling som fagarbeidar/assistent i Sundre barnehage. Denne stillinga inneber arbeid tett med eit barn med medisinsk diagnose.

I eit inkluderande oppvekstmiljø der alle ser og blir sett, får kvar einskild kraft til å meistre eigne liv er hovudmålsettinga i oppvekstsektoren. Barnehagane vektlegg omsorg, leik, trivsel, utvikling og læring. Leiken har ein sentral plass i barnehagen, og vi ser på den som barna sin viktigaste læringsarena.

Sundre barnehage er ein kommunal barnehage med seks avdelingar fordelt på to hus. Barnehagen har eit stort og variert uteområde, med eigen leirplass, potetåker og små grønnsakskasser. Nærmaste nabo til barnehagen er Ål skulepark, som er eit tilrettelagt park- og aktivitetsområde med bl.a. hinderløype, klatrestativ og plass for ballaktivitet. Det er gangavstand til Ål kulturhus, med bibliotek og Ål Idrettspark på Bråta

Meir informasjon om barnehagane på www.aal.kommune.no

Kvalifikasjonar

 • vi ønskjer å tilsette ein med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar
 • annan relevant utdanning og praksis blir vurdert
 • gode norskkunnskapar, skriftleg og muntleg. Dersom du har eit anna språk enn norsk som førstespråk, må du ha gjennomført norskprøve og ha A2 på delprøve i skriftleg framføring og B1 på delprøve i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon

Vi krev ingen helsefagleg utdanning eller erfaring; opplæring ift diagnose vil bli gjeve.

Personlege eigenskapar
Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar. Vi ønskjer at du:

 • har genuin interesse for barn
 • har genuin interesse for barn med sterke følelsesuttrykk
 • er ein leikande vaksen
 • er varm og omsorgsfull, og samtidig kan setje grenser i møte med barn
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har pågangsmot og engasjement
 • er lojal og positiv
 • er fleksibel og løysingsorientert
 • er roleg og handlekraftig i stressande situasjonar

Vi tilbyr

 • ein barnehage med gode og utviklande arbeidsmiljø
 • engasjerte kollegaer, barn og føresette
 • kompetanseheving
 • pensjonsordning KLP
 • lønn etter gjeldande tariffavtale

Send søknad

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • dei som blir tilsette må legge fram politiattest som ikkje er eldre enn tre månader
 • aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju fortløpane 
 • Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Velkomen som søkjar!

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password