Gol kommune Gol skule

Elevassistentar Gol skule

  • Heltid
Gol
mai 14, 2021

Org.nr.:964952612 Stillingsident: 21/01412 Presentasjon av stillingen :

Gol skule er ein 1-10 skule med ca 500 elevar og 90 tilsette

Arbeidsoppgåver:
• Arbeid med elevar med særlege behov og relasjonsutfordringar, i klassen, på grupper eller åleine
• Arbeid på SFO

Kvalifikasjonar:
• Barne- og ungdomsarbeidar eller anna relevant fagutdanning

Vi ynskjer at du:
• Er ein person med engasjement og interesse for arbeidsoppgåvene
• Har eit godt blikk for barn og er aktiv i barn si utvikling
• Kreativ og løysingsorientert i tilrettelegging for barna
• Har evne til å stå i utfordrande situasjonar
• Kan byggje gode relasjonar til elevar og kollegaer
• Kan bidra til glede og begeistring på arbeidsplassen

Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på i tilsettinga.

Vi søkjer:
Elevassistentar/miljøarbeidarar/fagarbeidarar til følgjande stillingar:
• 1 fast stilling i 70%
• 1 vikariat 75% (1/8/2021– 31/7/2022)

Den som blir tilsett må rekne med å arbeide både på skulen og SFO, innanfor arbeidstid frå 07.30 – 16.30. Det er som hovudregel fri i skuleferiar.

Vi tilbyr:
• Eit spennande og triveleg arbeidsmiljø
• Fokus på individuell og kollektiv utvikling
• Varierte arbeidsoppgåver

For stillinga gjeld:

• Lønn etter utdanning og ansiennitet

Anna:

• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:

• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-05-14T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
2
Sektor:
Ikke oppgitt
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Gol kommune Gol skule
Adresse:
Svøovegen 62, 3550

«Gol er ein god stad å bu for alle»
Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har eit flott og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Gol ligg midt mellom aust og vest med kort veg både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderande og familievennleg, har ny grunnskule og ny fleirbrukshall. Vi kan også tilby god barnehagedekning og eit variert skuletilbod i vidaregåande skule

Om søknaden

Publisert:
03.05.2021
Sist endret:
10.05.2021