Site logo

Du fremmer vekst i selskapet og har blikk for nye muligheter i markedet. Samtidig trives du med å ivareta både teamet og organisasjonskulturen.

Som vår nye daglige leder får du ansvaret for å drifte og videreutvikle selskapet i tråd med vedtatte strategier, sammen med kompetente og dedikerte kolleger, et engasjert styre og gode samarbeidspartnere. Hallingdal Næringshage har i dag 6 ansatte.

Hallingdal Næringshage er en sentral samfunnsaktør i utviklingen av næringslivet i Hallingdal. Næringshagen er i dag representert i alle seks Hallingdalkommunene og er på den måten tett på både næringslivet, kommunenes administrative og politiske ledelse, samt lokalsamfunnet og innbyggerne for øvrig.

Næringshagen skal være knutepunktet i næringsutviklingen i Hallingdal.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Å følge opp økonomiske resultater, og sikre at selskapet når sine økonomiske mål. Du er god til å fremme en positiv organisasjonskultur, gi retning og sørge for at alle ansatte bidrar til bedriftens utvikling, mål og utvikling.

Videreutvikle samarbeidet med andre utviklingsaktører og ha overordnet ansvar for næringshageprogrammet. Samt drifte og videreutvikle selskapet i tråd med vedtatte strategier.

Hvem ser vi etter?

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert leder som er opptatt av tillitsbasert ledelse. Du er trygg og samlende, samtidig som du er en nettverksbygger med gode relasjonelle evner. Din lederstil er utpreget lyttende og sparrende, med evne til å delegere. Samtidig forventer vi at du er både tydelig og robust når det kreves. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper i vurderingen av kandidater.

Bakgrunn/erfaring

Vi er opptatt av hvem du er enn hva du har gjort tidligere, og tenker at du bør ha med deg relevant, kommersiell ledererfaring. Økonomiforståelse og gode kommunikasjons-evner er en forutsetning. Hvis du i tillegg har erfaring med næringsutvikling/næringspolitisk arbeid, og gjerne erfaring med prosjekt- og prosessledelse – ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med

styreleder Anne Grethe Fremgaard, m: 918 53 299,

eller nestleder Stian Oland m: 977 01 003

Om arbeidsgiveren

Hallingdal Næringshage en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Vi skal bidra til regional og nasjonal verdiskapning. Næringshagen samarbeider tett med privat næringsliv, Hallingdal Etablerertjeneste, Regionrådet og de kommunale næringsutviklerne.

Hallingdal Næringshage skal være navet i et innovasjonsmiljø som arbeider for vekst og utvikling i arbeids- og næringsliv i alle kommuner i Hallingdal. Vi løser konkrete behov ved å koble ideer, kompetanse og finansiering, både for enkeltbedrifter og gjennom prosjekter med andre. Vi tror på vekst gjennom nettverk, økt kompetanse og samarbeid. Derfor initierer vi møteplasser og skaper kunnskapsarenaer både bransjevis og på tvers av miljø. Samarbeidspartnerne våre er mange, både private og offentlige. Vi kobler behov med relevante miljø og ordninger av virkemidler. Vår ambisjon er å bidra til at de verdiskapende prosessene går raskere og med høyere kvalitet.

Søknad og CV sendes til Anne Grethe Fremgaard, ag_fk@hotmail.com

Søknadsfrist 20.5.2024

Annonse – teaser

Du fremmer vekst i selskapet og har blikk for nye muligheter i markedet. Samtidig trives du med å ivareta både teamet og organisasjonskulturen.

Som vår nye daglige leder får du ansvaret for å drifte og videreutvikle selskapet i tråd med vedtatte strategier, sammen med kompetente og dedikerte kolleger, et engasjert styre og gode samarbeidspartnere.

Vi er opptatt av hvem du er enn hva du har gjort tidligere, og tenker at du bør ha med deg relevant, kommersiell ledererfaring. Økonomiforståelse og gode kommunikasjons-evner er en forutsetning. Hvis du i tillegg har erfaring med næringsutvikling/næringspolitisk arbeid, og gjerne erfaring med prosjekt- og prosessledelse – ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit karriere.no.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit karriere.no.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password