Site logo

Ledig 100 % fast stilling.
Tiltredelse: Snarest etter avtale, ansettelse vil skje fortløpende.

Ønsker du en givende jobb, der ingen dager er like og der du får mulighet at utgjøre en stor forskjell i barn og deres families liv?
Da kan dette være stillingen for deg.

Vi ønsker å styrke vårt team med en stilling som retter seg mot oppfølgning av barn med behov for langvarig og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. I denne stillingen vil du arbeide delvis med barnekoordinatoroppgaver, men også være kommunens representant inn i FACT-ung teamet. FACT ung-team er et tverrfaglig sammensatte team som skal gi integrert og langvarig behandling til ungdom med store og sammensatte behov.

Team Familiens hus er organisert under avdeling helse og forebygging i Hemsedal kommune. Teamet tilbyr helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern, reisevaksine og hjelpetilbud innenfor psykisk helse barn og unge. Teamet har fokus på tverrfaglighet, samarbeid og å levere gode tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Barnekoordinator
  • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet
  • Ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
  • Fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • Case manager inn i FACT-ung team
 • Delta i utviklingen av det faglige tjenestetilbudet
 • Delta i det tverrfaglige samarbeidet

Kompetanse

 • 3-årig høyskoleutdanning innen helse- eller sosialfag
 • Erfaring med å arbeide med barn, unge, foreldre og familier
 • Kompetanse på aktuelt lovverk og tjenesteforståelse
 • Erfaring fra rollen som koordinator eller koordineringsarbeid er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med FACT-ung team er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God systemforståelse og engasjement for faget
 • God samhandlingsevne og struktur
 • Pålitelighet og fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Trygg i egen yrkesrolle

Personlige egenskaper vil bli vektlagt i stor grad.

Vi tilbyr:

 • spennende tverrfaglig miljø i utvikling
 • god opplæring
 • variert arbeidshverdag
 • gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

Krav til helse- og vandelsdokumentasjon
Ved enkelte stillinger innen Helse og omsorg er det krav om politiattest og egenerklæring om Tuberkulose og MRSA jf. Helse- og omsorgstjenesteloven. Du kan også bli pålagt å ta tuberkulose/MRSA prøve hvis du har vært utsatt for smitterisiko.  

Krav til kompetansedokumentasjon 
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert. 

Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.  

Kontaktpersoner
Kristin Eskild Hølto, Teamleder Familiens hus, 90242061, kristin.eskild.holto@hemsedal.kommune.no
Hanna Bergman, Virksomhetsleder helse og forebygging, 48087262, hanna.bergman@hemsedal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password