Site logo

I Flå kommunale barnehage har vi ledig barnehagelærerstillinger, både faste og vikariater. Tiltredelse snarest og ansettelse vil skje fortløpende.
Fagarbeidere/assistenter vil bli vurdert ved ev. mangel på søkere med barnehagelærerutdanning.

Hva vi ser etter

Kvalifikasjoner:

· Gode lederegenskaper

· God evne til å organisere og strukturere

· Kunnskap om barns rettigheter

· Faglig engasjert og motivert, med evne til refleksjon og nytenkning

· Gode samarbeidsegenskaper

· Selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne

· Åpen, nysgjerrig og evne til å skape engasjement

· Personlig og profesjonell egnethet vektlegges

Menn oppfordres til å søke, Hallingdal har regional MIB-gruppe (menn i barnehagen)

Arbeidsoppgaver

Ansvarsoppgaver/ arbeidsoppgaver:

· Lederfunksjon for en eller flere grupper

· Innfri barns rettigheter, og ansvar for barns helhetlige trivsel og utvikling

· Ansvar for samarbeid med foreldrene, planlegging og gjennomføring av foreldremøter

· Bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon

· Ha kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform, og viktigheten av å tilby gode lekemiljøer for barn.

· Gjøre bærekraftige pedagogiske valg

· Ha kunnskap om og være opptatt av å skape inkluderende fellesskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere.

· Ansvar for pedagogisk utvikling og ledelse i barnehagen

· Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering

· Ansvar for god organisering og struktur av barnehagedagen

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

· Mulighet til å leke, hver dag!

· Mulighet til å være med å utvikle barnehagen

· Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede

· Et faglig orientert arbeidsmiljø

· Veiledning og kurs

· God pensjonsordning

· Behjelpelig med å skaffe bolig

· Barnehageplass

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password