Hemsedal kommune Tuv barnehage

Barnehagelærar

 • Heltid
Hemsedal
okt 1, 2021

Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Ledig stilling i Tuv barnehage:

 • 100% vikariat som barnehagelærar frå 01.11.2021 — 31.07.2022

Tuv barnehage har 3 avdelingar. Barnehagen høyrer til Tuv oppvekstsenter, og ligg saman med skulen, 1. – 4. trinn. Barnehagen ligg i nærleiken til fine naturområder og har gode turmogelegheiter.

Vi søkjer etter deg som:

 • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
 • møter barn og foresatte på ein open og respektfull måte
 • har gode samarbeidsevner, evne til å ta ansvar
 • er fleksibel og sjølvstendig
 • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt
 • har gode norskkunnskapar og beherskar språket

Vi legg vekt på å vere ein lærande organisasjon, der tilsette kan delta i rettleiande team og vere løysingsorienterte og reflekterte.

Krav til kompetanse:

Det er eit krav om barnehagelærarutdanning. Erfaring frå arbeid med barn- og unge og personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Det er eit krav om godkjent politiattest ved tilsetjing i denne stillinga.

Generell informasjon:

 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Det er krav om politiattest jf. forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:

Til informasjon vil søknader kunne bli behandal fortløpande.
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn.
Kontakt postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.

Har du spørsmål til stillinga kan du ta kontakt med styrar i Tuv barnehage, Trude Taaje.
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Trude Taaje, Mobil 97102351, Epost: Trude.Pettersen@hemsedal.kommune.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-10-01T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Vikariat
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Ikke oppgitt
Oppstart:
01.11.2021
Kommune:
Hemsedal

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hemsedal kommune Tuv barnehage

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalregionen, med omlag 2560 innbyggere. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Hemsedal er et møte mellom øst og vest, og er omringet av vakker natur. Det er i overkant av 200 årsverk i kommunen og du vil finne et bredt spekter av stillinger i de ulike sektorene.

Om søknaden

Publisert:
30.08.2021
Sist endret:
19.09.2021