Site logo

Gol kommune ønsker å komme i kontakt med personer som ønsker å være avlaster for familier til barn og ungdommer med spesielle behov.

I Gol kommune er det flere familier som har fått innvilget avlastning. Familiene har barn og unge med ulike diagnoser og hjelpebehov. Antall arbeidstimer per måned vil være ulikt etter hva den enkelte familie har fått innvilget. Avlastningen kan utføres på morgen, ettermiddag hverdager og på helg. Avlastningen kan foregå i familiens hjem eller avlasters hjem, ettersom hva den enkelte familie har behov for.

Ytterligere informasjon vil gis på telefon med søker eller på intervju.

I utvelgelsen av kandidater blir felles interesser med den man skal være avlaster for, samt personlig egnethet og erfaring viktige faktorer.

Det er fortløpende tilsetninger etter kommunens behov for avlastere.

Arbeidsoppgåver:
Avlaste foreldre fra tyngende omsorgsoppgaver slik at de kan få nødvendig og regelmessig fri. Du overtar deres omsorgsoppgaver for en periode.

Avlastningen innebærer å gi barnet en trygg og forutsigbar hverdag

Bistå familien med daglige gjøremål etter barnets/ungdommens behov

Tilpasse lek og aktiviteter for barnet/ungdommen

Avlastning avtales i samarbeid med foreldre og kommunen i henhold til vedtak

Gol kommune trenger nå avlastere og søker etter personer med motivasjon og lyst til å ha en slik jobb.

Å være avlaster kan kombineres med hundre prosent stilling i annen jobb. Det er derfor mange som kombinerer det å være avlaster med full jobb. Andre har det som en jobb i tillegg til for eksempel studier.

Hvem kan bli avlaster:
• Alle kan bli avlaster, det legges vekt på personlig egnethet.
• Det er ønskelig med noe erfaring med omsorg for andre mennesker, privat eller profesjonelt
• Det er en fordel om du evner å sette i gang aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre

Vi tilbyr:
• Fast ansettelse
• Du får lønn og utgiftsdekning etter forskrift om arbeidstid for avlastere og sentral særavtale SGS 1030
• Som fast ansatt i Gol kommune får du gratis treningsmedlemsskap på GIA

Anna:
• Det kreves gyldig politiattest
• Du rapporterer jevnlig til din kontaktperson i kommunen.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password