Då treng me deg i vår Velkomstklasse på Nedre-Ål skule.

Ved Nedre-Ål skule er det to velkomstklassar, 1.-4 trinn og 5.- 7. trinn, med elevar frå Ukraina og andre nasjonalitetar. Elevane er ei blanding av busette flyktningar og elevar som bur på mottak i Ål kommune. Desse elevane får oppfylging av eige team sett saman av lærarar og assistent/fagarbeidarar. Pr. no har me om lag 20 elevar fordelt på desse klassane. Det er 220 elevar totalt og 45 tilsette, som jobbar for å skape kreative og gode dagar for store og små.

Ål kommune har sagt ja til å busette fleire utover våren og me forventar ei auke i elevtalet.
Skula vår ligg i naturskjønne omgjevnader, midt i Hallingdal, med eit rikt tilbod innan kultur, natur og friluftsliv.

Arbeidsoppgåver

 • støtte, tilrettelegging og oppfylging i undervisninga
 • oppfylging på SFO før og etter skuletid

Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som held hovudet kaldt og hjarta varmt, samt er god på:

 • relasjonar
 • samarbeid
 • inkludering

Kvalifikasjonar

 • kjennskap til det norske utdanningssystemet
 • språkferdigheiter i norsk, russisk eller arabisk er ein fordel men ikkje naudsynt

Me tilbyr

 • ein skule med godt og utviklande arbeidsmiljø
 • garantert barnehageplass og hjelp til å finne bustad
 • gunstig pensjonsordning i KLP/SP
 • arbeidsforholda er regulert av sentralt avtaleverk
 • hjelp til å finne bustad

Politiattest og søknad

Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.

Intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden.

Kommunen følgjer offentlighetslova § 25 ved eventuell offentliggjering av søkjarlista.

 

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken aal.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord