Site logo

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Psykolog søkes til variert og meningsfull arbeidshverdag i Hallingdal!

Hverdagen din vil også bestå av storslått natur og gode kolleger i et hyggelig miljø.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen!
Send oss en kortfattet søknad – så vi kommer i kontakt.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Hallingdal ligger langs Bergensbanen og RV7 i hjertet av den norske fjellheimen midt mellom Oslo og Bergen. Regionen er en spennende møteplass mellom Østlandet og Vestlandet og byr på store variasjoner og spennende muligheter. Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i regionen og dette ønsker vi å videreforedle.

Den voksenpsykiatriske poliklinikken på Ål er organisert som en del av Ringerike DPS og er samlokalisert med Hallingdal sjukestugu med lokalmedisinsk senter og luftambulansebase. Ringerike DPS består av 3 seksjoner; Seksjon Ål (poliklinisk behandling og FACT), Seksjon poliklinisk behandling Ringerike og Seksjon Røyse med døgnbehandling og FACT med ansvar for kommunene Flå, Krødsherad, Modum, Ringerike, Hole og Jevnaker.

Vi samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen i vårt opptaksområde.

Vi har god tverrfaglig kompetanse i poliklinikken og det er en selvfølge med faglig oppdatering i stillingen. Det er planlagt tett samarbeid internt i DPS'et, også mellom spesialistene. Det er gode muligheter for å kombinere tradisjonell poliklinisk behandling med FACT arbeid på Ål, og vi har integrert TSB/ Rusbehandling i hele avdelingen.

Hallingdal har, som den eneste fjellregionen på Østlandet, opplevd vekst i folketallet de siste 10 årene. Hallingdal kan by på storslåtte naturopplevelser med lett tilgjengelige fjellområder og rike muligheter for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kulturlivet er aktivt med flere kulturhus, kino, gallerier, dans, musikk og kor- det mange beskriver som et «urbant bygdeliv». Det er videregående skole både i Gol og Ål og begge kommunene har folkehøyskole. Ung Invest er etablert i Gol.

Les mer om Hallingdal: https://om.hallingdal.no

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Poliklinisk og/eller ambulerende oppfølging av pasienter
 • Akuttvurderinger under supervisjon 
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Godkjenning som psykolog
 • Har interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling
 • Som behersker norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Har førerkort kl. B

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten
 • Har erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Har erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne FACT metodikk

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode evner til så vel samarbeid, som selvstendig arbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Er opptatt av faglig og personlig utvikling

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Hjelp til etablering i nærområdet
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Kontaktinformasjon

Kitty Line Scheen, Seksjonsleder, 92441818
Anne Thorn, Psykologspesialist, 32086970

Arbeidssted

Helsetunvegen
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre Viken

Referansenr.: 4668747390
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.08.2023
Sluttdato: 31.07.2024
Søknadsfrist: 15.06.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password