Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet ? Da trenger vi deg til å være med på å utvikle FACT Ung i Hallingdal.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   

FACT Ung i Hallingdal er et samarbeidsprosjekt mellom Flå kommune, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Ål kommune, Hol kommune og Vestre Viken HF. Temaet vil være lokalisert på Ål. Vi skal lage et tverrfaglige team bestående av erfaringsspesialist, lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell og kontorfaglig med inntil 6,5 stillinger.

FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. I hovedsak vil det være ambulant arbeid, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg.

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt andre halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet. Det planlegges 6 FACT Ung-team i Vestre Viken sitt opptaksområde med hver sin teamleder, som skal samarbeide tett i utvikling av FACT Ung. BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i Viken 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre ungdommers medvirkning i sin egen utvikling og behandling
 • Bidra i utvikling og evaluering av teamets arbeid 
 • Rapportering og samhandle med teamleder
 • Samarbeide med pårørende og øvrige tjenesteinstanser 
 • Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften
 • Utføre arbeidsoppgaver som er relevant for din utdannelse og stilling.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med målgruppen enten fra kommune eller helseforetak
 • Kjennskap til offentlig sektor, gjerne fra både kommune og
  spesialisthelsetjeneste
 • Prosjekt kompetanse er ønskelig
 • God
  muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning eller utdanning innen pedagogikk, gjerne med relevant videreutdanning
 • Må ha IT kompetanse 
 • Søkere må ha førerkort da FACT-arbeidet utføres primært ambulant 

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy
  arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne
  til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Allsidighet og fleksibilitet
 • Orientert mot å finne løsninger, noen ganger utenfor ordinære
  rammer
 • Evne
  til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø
 • Godt
  humør
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt.         

Vi tilbyr

 • Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Veiledning
 • Fleksitidsordning
 • Gode
  tilbud via Velferdsforeningen
 • Et
  tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige
  utvikling. Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt
 • Leasingbil i arbeidstid                         

Kontaktinformasjon

Amund Bjerke, Konst. Seksjonsleder, 91649258

Arbeidssted

Helsetunvegen 15
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:4521889746
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.05.2022

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken candidate.webcruiter.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord