Site logo

Me søkjer no etter ein selger i 50-100% stilling. Einaste kriteriet me stiller er at du må ha skikkeleg lyst til å utvikle deg sjølv og butikken innan salg. Alt anna kan lærast.

Du vil få ansvar for konkrete områder av den daglege drifta, samt vera butikkens ansikt utad i opningstida. Me stiller ikkje krav til tidlegare salgserfaring eller førehandskunnskap om bunader og saum. Salg er eit fagområde som alle må kunne beherske i større eller mindre grad, både privat og profesjonelt. Me tilbyr ei salgsopplæring som du vil ha nytte av resten av livet.

Ødegård Bunadshandel er ein tradisjonsrik bunadsforhandlar som vart etablert i 1985. Me sel bunader frå heile Noreg med Hallingdal som vårt største og viktigaste markedsområde. Våre tilsette jobbar enten med salg eller saum. Me har i dag to tilsette innan salg og tre tilsette innan saum. Den nytilsette selgeren vil jobbe tett saman med butikksjef og ha fast arbeidsstad i butikken på Ål.

Du må kunne beherske norsk skriftleg og munnleg. Me tilbyr forutsigbar arbeidstid og konkurransemessige vilkår. Tiltreding og stillingsprosent vert avgjort etter nærmare avtale.

Søknad med CV sendes til post(at)bunadshandel.no. I søknaden skriv du maks tre grunner om kvifor du er den rette for jobben. Ved spørsmål kan du ringe vår butikksjef Ben Harvey på tlf 458 34 374 eller arbeidande styreleiar Vegard Ødegård på tlf 955 56 000.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til post@bunadshandel.no

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til post@bunadshandel.no

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password